Diagnovum staat voor betrouwbare diagnostiek in de buurt.

De kwaliteit en veiligheid van zorg worden tijdens de corona pandemie geborgd door passende maatregelen. Zo heeft Diagnovum tijdelijk centraal gelegen locaties geopend voor de bloedafname. Onze vriendelijke en professionele medewerkers staan voor u klaar.

Op de website www.diagnovum.nl/locaties kunt u de actuele locaties en openingstijden vinden. Op enkele prikposten kunt u, binnen de aangegeven tijd, ook terecht met klachten van neusverkoudheid, niezen, hoesten en/of keelpijn. Alle prikposten die niet in het overzicht staan, zijn tijdelijk gesloten. Indien de locaties in het overzicht voor u geen mogelijkheid bieden, kunt u contact opnemen met uw zorgverlener (zoals huisarts, trombosedienst, specialist). 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Uiteraard passen wij zorgvuldige en goede handhygiëne toe en geven wij u geen hand. De medewerkers van Diagnovum dragen, in aanvulling op de richtlijnen van het RIVM, wanneer zij bij u thuis bloed afnemen en wanneer zij werken op de prikpost voor mensen met verkoudheidsklachten, een beschermingskap en handschoenen. Patiënten bij wie (verdenking van) besmetting met het coronavirus is vastgesteld, worden door Diagnovum medewerkers thuis geprikt met aanvullend een jasschort. 

Heeft u vragen, zorgen of klachten, neem dan contact op met ons Klantcontact Centrum via 088-007 5400.