Kort na Ellef-Ellef hebben we het al groots aangekondigd: ’Mak ruim baan, want de optocht komt er weer aan!’.

Hoe het begon

Willem Hoedelmans en Hendrik Boot dachten erover het motto van Vastenavend: ‘Wie de Leut et, et de Toekomst” en kwamen tot de conclusie dat hun kunstwerken, waar de leut letterlijk is gevangen, daaraan voldoet; het is ‘Leut voor Later’.

De stichting Jumelage Bergen op Zoom organiseert in samenwerking met de VZW Oudenaarde en zustersteden en de gemeente Oudenaarde op zondag 2 april as. een bus trip naar Oudenaarde . 

 

Sinds enkele jaren wordt het toeristisch informatieboekje ‘Waterpoort Werkt’ met veel liefde gemaakt en ligt het verspreid bij de verschillende ondernemers, bibliotheken, toeristische informatie punten in het Waterpoort gebied. (gemeente Tholen, Bergen op Zoom, Goeree Overflakkee, Halderberge, Moerdijk en Steenbergen)

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok zich een ramp in Zeeland en West-Brabant, en ook op de Zuid-Hollandse eilanden vielen veel slachtoffers.