Cultuurplein-Markiezenhof te Bergen op Zoom, daar was het Schrijversgilde te vinden.