De 3e editie van het Bergs Cultuur Festival belooft een uitgebreid palet aan deelnemers

In 2022 staken een drietal schrijvers de koppen bij elkaar: een Vlaming en twee Bergenaren.

Cultuurplein-Markiezenhof te Bergen op Zoom, daar was het Schrijversgilde te vinden.