Meer bewegen leidt tot minder zorg

 

Thuiszorg West-Brabant en DigiRehab breiden samenwerking uit

Meer bewegen leidt tot minder zorg

 

De succesvolle samenwerking tussen Thuiszorg West-Brabant (TWB) en DigiRehab, specialist

in digitale bewegingsondersteuning voor ouderen, krijgt een vervolg. Een eerder initiatief,

waarin zorgprofessionals cliënten meer lieten bewegen met ondersteuning van de

DigiRehab app, was veelbelovend. Daarom biedt TWB dit bewegingsprogramma vanaf nu

aan alle cliënten aan. Deze ontwikkeling sluit aan bij de visie van TWB op toekomstgerichte

zorg: door in te zetten op meer zelf- en samenredzaamheid kunnen cliënten langer

zelfstandig thuis wonen, herstellen ze sneller en is geïndiceerde zorg minder nodig.

 

Evelyn Naalden, Chief Nursing Officer TWB: “Meer bewegen verhoogt de levenskwaliteit en de

zelfredzaamheid van onze cliënten. Deelnemers vallen minder snel en hebben minder thuiszorg

nodig. Hierdoor kunnen ze langer gezond en zelfstandig thuis blijven wonen. Zo houden we de zorg

toegankelijk voor iedereen die dat nu en in de toekomst nodig heeft.”

 

Bewegen met Aandacht

In 2022 startte TWB als eerste thuiszorgorganisatie in Nederland met het initiatief Bewegen met

Aandacht. Tijdens dit bewegingsprogramma traint een zorgprofessional een cliënt 12 weken lang, 2

x 20 minuten per week op balans, conditie en kracht. De DigiRehab app biedt hierbij belangrijke

maatwerkondersteuning via oefeningen en instructievideo’s. Na de 12 weken is bij bijna driekwart

van de deelnemers de fysieke conditie verbeterd en de hulpbehoefte afgenomen. Door Bewegen

met Aandacht de komende tijd uit te breiden naar de hele regio West-Brabant kunnen nog meer

cliënten deze gezondheidswinst ervaren.

 

Arend Roos, CEO DigiRehab: “Wij zijn blij met de samenwerking met TWB. Het laat zien dat ook in

Nederland een gericht bewegingsprogramma een sleutelrol speelt in het verlichten van de druk op

de zorg. We kijken er enorm naar uit om nog meer zorgprofessionals te gaan trainen, zodat zij op

hun beurt de fysieke conditie van hun cliënten kunnen verbeteren.”

 

We moeten af van de traditionele zorg

Christ-Jan Danen, bestuurder TWB: “De zorg in Nederland is in basis nog heel traditioneel ingericht.

We verlenen te vaak zorg en ondersteuning op basis van financieringsprikkels en verkeerde

indicaties. Hierdoor worden onderliggende problemen vaak niet aangepakt. Door te investeren in

preventie en dus bewegen voorkomen we gezondheidsachteruitgang én voegen we kwaliteit van

leven toe. Zo houden we met elkaar de zorg toegankelijk.”

 

DigiRehab bewezen effectief

Het digitale bewegingsprogramma is ontwikkeld in Denemarken en in meerdere Europese landen

al zeer effectief gebleken. Uit recent onderzoek van het bedrijf blijkt dat het programma leidt tot:

• Een verhoogde zelfredzaamheid en een verbeterde fysieke capaciteit bij deelnemende ouderen

• Minder vraag naar thuiszorg

• Een aanzienlijke kostenbesparing in de ouderenzorg

• Meer werkplezier bij zorgmedewerkers

 

Over TWB

TWB is dé thuiszorgorganisatie in West-Brabant. Wij willen voor iedereen die zorg nodig heeft de

beste thuiszorg verlenen in de regio. Met passende zorg, hulp en ondersteuning zorgen we ervoor

dat onze cliënten langer en zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Onze medewerkers verlenen zorg aan huis en maken het verschil bij onze cliënten achter de

voordeur. Hierbij staat de kwaliteit van zorg en aandacht voor onze cliënten en medewerkers altijd

centraal.

 

Over DigiRehab

DigiRehab heeft de missie om de thuiszorg slimmer, efficiënter en aantrekkelijker te maken. Het

bedrijf biedt een bewezen effectief digitaal zorgprogramma aan dat thuiszorgorganisaties helpt om

de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de kosten te verlagen en het werkplezier van de

zorgmedewerkers te verhogen.