Het Lievensberg ziekenhuis startte op 25 mei met de invoering van het Digitaal Dossier. Senior verpleegkundige Diana Kodde: "Door minder papierwerk hebben we nu meer tijd voor onze patiënten." Het Lievensberg ziekenhuis voert het Digitaal Dossier gefaseerd en binnen een jaar ziekenhuisbreed in. 

Het Digitaal Dossier is de verzamelnaam voor een aantal patiëntendossiers: het Medisch Basisdossier (inclusief specialisme-specifieke dossiers) en het Verpleegkundig Dossier. Het Basisdossier bevat informatie over een patiënt die elke specialist in Lievensberg nodig heeft voor het verlenen van medische zorg. Het Verpleegkundig Dossier bevat de medische gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de verpleegkundige zorg. Hiermee beschikt elke zorgverlener op alle plaatsen en tijden over de meest recente patiëntgegevens. Dat werkt wel zo prettig en veilig en is voor de patiënten aangenaam en vertrouwd. Algemene vragen hoeven slechts eenmaal te worden beantwoord. De privacy wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Veiligheid neemt toe

In de komende maanden volgen alle andere afdelingen, totdat elke specialist en elke verpleegkundige met digitale dossiers werkt.De verpleegkundigen zijn na een uitgebreide opleiding aardig vertrouwd geraakt met de digitale wereld. Hans Ensing, Raad van Bestuur: "Hun taakinvulling is door de jaren heen grondig veranderd. De veiligheidseisen nemen toe. Dat zorgt ook voor meer papierwerk. Maar waar eerst een serie pennen in de borstzak staken, komt de verpleegkundige nu met de mobiele computer de afdeling op. Dat geeft het werk een nieuwe impuls."Zorgmanager Marcel Swijnenburg benadrukt vooral het veiligheidsaspect": "Daardoor neemt de kwaliteit van de zorgverlening flink toe. De kans op lees- en schrijffouten is bijvoorbeeld veel kleiner. Voor de verpleegkundigen is de overstap even wennen. Uiteindelijk levert het meer tijd op voor onze patiënten en komt er een einde aan de papieren periode. Senior verpleegkundige van GF6 Diana Kodde bevestigt dat. Zij en haar collega's hebben geruime tijd kunnen proefdraaien met de mobiele computers. "Het digitaal invullen van de dossiers gaat sneller dan het bijhouden van de papieren dossiers. Dat levert ons inderdaad tijdwinst op. Sommige papieren lijsten werden door zowel de medisch specialisten als door de verpleegkundige ingevuld. Dat is nu niet meer nodig. Het systeem herinnert ons ook aan bepaalde automatische handelingen die we voorheen zelf moesten onthouden, zoals de controle op doorligwonden."De uitrol van het Verpleegkundig Dossier startte op 25 mei officieel op de verpleegafdeling Algemene Chirurgie (GF6). Projectmanager Bastiaan van der Zeijst: "Dit dossier bevat alle gegevens die tot voor kort in de papieren verpleegkundige status werden vastgelegd, zoals standaard en specifieke verpleegplannen, onderzoeksaanvragen, metingen van bloeddruk, temperatuur en vochtbalansen. De veiligheid neemt toe doordat de ingevoerde gegevens op een gestandaardiseerde wijze leesbaar worden vastgelegd."