De nuuwe Vastenavendkrant leg sebiet in oew brievebus!

In het Bergs:

De nuuwe Vastenavendkrant leg sebiet in oew brievebus!

Edde z’al zien lòòpe n’in oew wijk? De vrouwe n’en manne van d’IeCeeBee die vanaf nouw de nuuwe Vastenavendkrant aan ‘t bezorrege zijn?

Want vanaf dees wiekend, vanaf vrijdag 2 febrewarie, worte de Vastenavendkrant wir bij oe aan uis bezorregd deur de vrijwillegers van d’IeCeeBee. Agge de Vastenavendkrant nog nie et g’ad, ken t’ie nog komme, n’or! De vrouwe n’en manne van d’IeCeeBee staan dees dage nie in ‘t aangenome, n’ee!

Mar agge sebiet de Vastenavendkrant in oew ande n’et, zulde zien da d’t ok van ‘t jaar weer ekstra dikke n’edisie is! Mar liefst 56 (!) pagina’s vol mè leutege, informatieve n’en gèève artikele. Ok staan d’r ‘n òòp nog nooit eerder vertòònde foto’s en leutege tekeninge gemakt deur Berregse kunstenèèrs in.

As vaneiges leesd’ok in de Vastenavendkrant de proklemasies van Prins Wannes d’n Derde n’en de Gròòtste Boer. Mettie proklemasies roepe zij alle Krabbe n’op om wir Vastenavend t’ouwe. Ok vinde n’in de krant alles over ‘t pregram van de Vastenavend. Zo ziede bevobbeld wie datte deelnemers van Gròòte Optocht zijn of datter wir ’n optochttrebune is van ‘t jaar. Dèèrneve worde ok nog ‘s wa wijzer na ‘t leze n’in de Vastenavendkrant. Want wiste gij da Lientje Agenèèrs ‘s werelds eerste vrouweleke piloot was? Jazeetie! Gebore n’en getoge n’in ons Krabbegat!

Ok aan de ‘kleine jong’ is, zowas altijd, gedocht. De Krabbekes en Kreukeltjes ebbe van ‘t jaar weer ‘n eige Kindervastenavendkrant. Vier pagina’s bordevol mè leutege puzzels en tekeninge. En nie allééneg Prins Wannes d’n Derde et ‘n speesjaal woordje in de Kindervastenavendkrant, mar ok ‘t Prinseske lat van d’r eige n’ore!

Ok de ‘verdieping’ kreg genogt aandacht mè d’n informatief artikel over de ‘Hogueras’, de vreugdevure van d’eilege Johannes de Doper in Alicante n’in Spanje. En ge ken toch vast nog wel de Berregese muziekant en kompenist Piet Demmers? De man die ‘t lied ‘Kende den diejen?’ schreef en ofleveransier was van de Roosendaalse karnevalsliedjes. Over Piet Demmers leesde n’in deze Vastenavendkrant ‘n leuteg én informatief artikel.

Mar ok vertrouwde artikele n’over de jubelerende dweilbends, ‘n ver’aal over Toon Olieslagersover, één van d’ondertekenèèrs van ‘t Manifest van de Stichting Vastenavend uit 1946, en ‘n artikel over de nuuwe bouwklup Leutkommitee Sjiek de Friemel vinde trug in dees Vastenavendkrant.

Voor wie ‘t Berregs (nog) nie éémaal machteg is, emme n’ok de meeste artikele as samevattinge n’in Standaardnederlans opgenome n’in ’t ketèrn ‘De krant in ‘t kort’. Zo kunde ok dèèr alles leze over ‘t oe en wa van de kommende Vastenavend.

Me kenne nog ure n’over de nuuwe Vastenavendkrant schrijve, mar ‘t is beter dagge sebiet de Vastenavendkrant gewòòn ‘s lekker op oew gemakske ga leze! Dan leesde vaneiges wamme ammaal te melde n’ebbe van ‘t jaar. En me kenne n’oe verzekere dagge ok dees jaar wir blef leze n’in de leutegste n’en gèèfste krant die ’t Krabbegat rijk is!

Agge swijle de nuuwe Vastenavendkrant digitaal wil leze, kunde ier https://www.stichtingvastenavend.nl/archief/vastenavendkrant  klikke n’om ‘m dèèr binne t’ale.

 

In het Nederlands:

De nieuwe Vastenavendkrant ligt straks in je brievenbus!

Heb je ze al zien lopen in jouw wijk? De vrouwen en mannen van de ICB (InCasso Burgerij) die nu de nieuwe Vastenavendkrant aan het bezorgen zijn?

Want vanaf dit weekend, vanaf vrijdag 2 februari, wordt de Vastenavendkrant weer bij je aan huis bezorgd door de vrijwilligers van de ICB. Als je de Vastenavendkrant nog niet hebt gehad, kan deze nog komen, hoor! De vrouwen en mannen van de ICB doen hun best de Vastenavendkrant zo snel mogelijk te bezorgen, maar kunnen niet heksen, zullen we maar zeggen!

Maar als je straks de Vastenavendkrant in je handen hebt, zul je zien dat het ook dit jaar weer extra dikke editie is! Maar liefst 56 (!) pagina’s vol met leutige, informatieve en mooie artikelen. Ook staan er veel nog nooit eerder vertoonde foto’s en leutige tekeningen gemaakt door Bergse kunstenaars in.

Vanzelfsprekend lees je ook in de Vastenavendkrant de proclamaties van Prins Wannes d’n Derde n’en de Grootste Boer. In die proclamaties roepen zij alle Krabben op om weer Vastenavend te houden. Ook vind je in de krant alles over ‘t programma van de Vastenavend. Zo zie je bijvoorbeeld wie de deelnemers van Grote Optocht zijn of dat er weer een optochttribune is dit jaar. Daarnaast word je ook nog eens wat wijzer na het lezen in de Vastenavendkrant. Want wist je dat Lientje Hagenaars ‘s werelds eerste vrouwelijke piloot was? Écht waar! Geboren en getogen in ons Krabbegat!

Ook aan de kleine kinderen is, zoals altijd, gedacht. De Krabbekes en Kreukeltjes hebben dit jaar weer een Kindervastenavendkrant. Vier pagina’s boordevol met leutige puzzels en tekeningen. En niet alleen Prins Wannes

d’n Derde heeft een speciaal woordje in de Kindervastenavendkrant, maar ook het Prinsesje laat van zich horen!

Ook de ‘verdieping’ krijgt genoeg aandacht met een informatief artikel over de ‘Hogueras’, de vreugdevuren van heilige Johannes de Doper in Alicante in Spanje. En je kent toch vast nog wel de Bergse muzikant en componist Piet Demmers? De man die het lied ‘Kende den diejen?’ schreef en hofleverancier was van de Roosendaalse carnavalsliedjes. Over Piet Demmers lees je in deze Vastenavendkrant een leutig én informatief artikel.

Maar ook vertrouwde artikelen over de jubilerende dweilbands, een verhaal over Toon Olieslagers, één van de ondertekenaars van het Manifest van de Stichting Vastenavend uit 1946, en een artikel over de nieuwe bouwclub Leutcomité Sjiek de Friemel vind je terug in deze Vastenavendkrant.

Voor wie het Bergs dialect (nog) niet helemaal machtig is, hebben we ook de meeste artikelen als samenvattingen in Standaardnederlands opgenomen in het katern ‘De krant in ‘t kort’. Zo kun je ook daar alles lezen over het hoe en wat van de komende Vastenavend.

We kunne nog uren over de nieuwe Vastenavendkrant schrijven, maar het is beter dat je straks de Vastenavendkrant lekker op je gemak gaat lezen! Dan lees je precies dat wat we dit jaar allemaal te melden hebben. En we kunnen je verzekeren dat je ook dit jaar weer blijft lezen in de leutigste en mooiste krant die het Krabbegat rijk is!

 Mocht je de nieuwe Vastenavendkrant digitaal willen lezen dan kun je hier https://www.stichtingvastenavend.nl/archief/vastenavendkrant klikken op deze te downloaden.