Zijn een driejarige samenwerking aangegaan

  

Het Meeussen Fonds en de Stichting Vastenavend zijn vorig jaar een driejarige samenwerking aangegaan om de vastenavend toegankelijk te houden c.q. te maken voor mensen voor wie het vieren van de vastenavend niet meer vanzelfsprekend is. De doelgroepen zijn divers zoals mensen met een (ouderdoms)beperking en mensen met een visuele beperking.

Het Meeussen Fonds en de Stichting Vastenavend werken voor het tweede jaar samen vanuit hun maatschappelijke doelstelling. Het Meeussen Fonds wil bijdragen aan het welzijn van mensen met een zorgvraag in de regio Bergen op Zoom. De Stichting Vastenavend bevordert een waardige vastenavendviering en wil daarbij zoveel mogelijk mensen betrekken en bereiken.

Het Meeussen Fonds en de Stichting Vastenavend hebben afgesproken een jaarlijkse invulling te geven aan hun driejarige samenwerking. De vastenavend 2024 staat in het teken van een bieden van een vastenavendbeleving in drie delen aan mensen met een (ouderdoms)beperking of een visuele beperking.

Het programma bestaat uit een bezoek aan Halwana (26 januari), Tussen de Schuifdeure (3 februari) en de Optocht (13 februari). De deelnemers komen uit de geledingen van de Afdeling Bergen op Zoom van Alzheimer Nederland, De Zonnebloem en Stichting WéViGé. We verwelkomen meerdere bewoners van de woonzorgcentra Stuijvenburgh, Vissershaven en Het Nieuwe ABG. Speciaal voor de mensen met een visuele beperking wordt Tussen de Schuifdeure voorzien van een live audiodescriptie door een blindentolk van Stichting Komt Het Zien zodat het een volwaardige beleving wordt.

Peter Bevers, voorzitter van het Meeussen Fonds, over de samenwerking: “Het Meeussen Fonds bestaat al meer dan 100 jaar en heeft zich ten doel gesteld om meer naar buiten te treden, zodat de oorspronkelijke boodschap: het leveren van een bijdrage aan zorg en welzijn in de regio Bergen op Zoom breder in de Bergse samenleving wordt verspreid. Door het financieel ondersteunen van de SV zien we kansen om ons gezamenlijke doel, het betrekken van mensen met een beperking of zorgvraag bij de vastenavend viering te bereiken. Dat is van belang omdat steeds meer mensen met een zorgvraag langer thuis wonen en door dit initiatief betrokken kunnen blijven bij deze mooie traditie. Bijvangst is dat we hiermee de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het Meeussen Fonds vergroten, zodat we ook andere organisaties die zich inzetten voor onze doelgroep weten te bereiken.”

Bas van Oevelen, voorzitter van de Stichting Vastenavend, over de samenwerking: “We zijn enorm dankbaar dat het Meeussen Fonds ons helpt om ook voor deze specifieke doelgroepen een bezoek aan onze werkplaats en het beleven van twee mooie vastenavend evenementen mogelijk te maken. Het is een prachtige samenwerking tussen organisaties die het beste met de stad voor hebben.”