financiën uitstekend op orde

 

Bravis in top 5 financiële test BDO

 

Het Bravis ziekenhuis heeft zijn financiën uitstekend op orde. Dat blijkt uit de jaarlijkse financiële test van BDO Accountants & Adviseurs. Bravis staat in de top 5 van de lijst waarin de financiën van de 61 Nederlandse ziekenhuizen in 2022 met elkaar zijn vergeleken. Het West-Brabantse ziekenhuis krijgt van BDO zelfs het rapportcijfer 10.

De top 5-notering en het rapportcijfer 10 stemmen Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur, zeer tevreden: “Het blijft in de zorgsector een uitdaging om én goede zorg te leveren én de financiën goed op orde te houden. Dat we als Bravis ziekenhuis dat bereiken en in de financiële test zo’n mooi resultaat hebben gehaald, is iets om trots op te zijn.”

Positief resultaat

Het Bravis ziekenhuis heeft de afgelopen coronajaren financieel goed doorstaan en de zorg op niveau kunnen houden. Dat is vooral te danken aan de inzet van de medewerkers en extra personeel. Het boekjaar 2022 kon zodoende worden afgesloten met een positief resultaat van 10.8 miljoen euro. Luc Stevens, manager Finance & Control, plaatst daar wel een kanttekening bij. “Door met name de stijging van de loonkosten en de hoge kosten van materialen staan we de komende jaren voor een stevige financiële uitdaging. Overigens heeft de hele zorgsector hiermee te maken.”

Meevallers

Het positieve resultaat in 2022 was bovendien te danken aan enkele eenmalige meevallers, meldt Luc. “Daarnaast is door corona een aantal geplande investeringen niet doorgegaan. Dat neemt niet weg dat deze projecten de komende jaren wel uitgevoerd en dus betaald moeten worden.”

Nieuwbouw

Bravis is op weg naar een nieuw ziekenhuis. “Voor de financiering van de nieuwbouw is het van groot belang dat we een gezonde financiële positie hebben”, aldus Albert-Jan. “Gelukkig hebben we die ook in 2022 kunnen realiseren. Het doel is om de financiële positie vast te blijven houden in combinatie met het leveren van goede zorg. Dat is hard werken, maar samen met onze medewerkers, vrijwilligers en partners gaat dat zeker lukken.”