In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok zich een ramp in Zeeland en West-Brabant, en ook op de Zuid-Hollandse eilanden vielen veel slachtoffers.

Voor de mensen uit onze omgeving in Halsteren, Lepelstraat en Nieuw-Vossemeer was dit een verschrikkelijke nacht. Hier spreekt men ook niet over voor en na de (Tweede Wereld)oorlog. Maar voor en na de ramp van 1953.

De dijken braken en in deze stormnacht maakte het woeste water heel veel slachtoffers. Heemkundekring Halchterth heeft tezamen met de Dorpsraad Halsteren en het herdenkingscomité Lepelstraat een aantal activiteiten ontwikkeld.

Allereerst zijn met het schoenendoosproject een aantal verhalen over de ramp opgehaald van getuigen en kinderen en familieleden van slachtoffers en getuigen (Kinderen van het Water). Deze verhalen zullen later worden gebundeld.

Voor de leerlingen van de basisscholen groepen 7 en 8 is een programma in elkaar gedraaid, waarin de kinderen kennismaken met de ramp en leren hoe water in ons dagelijks leven een belangrijke rol speelt. Zij worden hiervoor ontvangen in Samarbete, een geschenk van de provincie Friesland en van de bevolking van Zweden.

Tezamen met de gemeente en KIWANIS Bergen op Zoom zijn de monumenten in Halsteren en Lepelstraat in orde gemaakt. Voor de fietsers en wandelaars is een fietsroute en wandelroute uitgezet langs de verschillende herinneringen aan de ramp in de omgeving.

Heemkundekring Halchterth heeft een boek samengesteld met de werktitel Toen en Nu waarin foto’s toen uit 1953 geplaatst zijn naast de situatie van nu. Dit boek wordt op 27 januari a.s. gepresenteerd aan de genodigden in het Heemhuis Hof van Ram. De Beeklaan 29A te Halsteren. De presentatie wordt gevolgd door een tentoonstelling in het Heemhuis op 28 en 29 januari a.s. en op 4 en 5 februari aanstaande. Openingstijden op zaterdag zijn van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Op 1 februari a.s. zal er uitgebreid stil gestaan worden bij deze zo fatale ramp, 63 mensen in Halsteren en 15 in (parochie) Lepelstraat verdronken er 70 jaar geleden in de polders rondom Halsteren en Lepelstraat (ook Nieuw-Vossemeer had te maken met veel verdronken inwoners).

Op woensdag 1 februari a.s. zullen de ramp en de slachtoffers, waarvan de jongste nog geen jaar oud worden herdacht. Er is een oecumenische dienst in de Sint-Quirinuskerk, een tentoonstelling in het heemhuis Hof van Ram, een scholenprogramma voor de basisscholen in Samarbete en er verschijnt een door Heemkundekring Halchterth uitgegeven boek “Toen en Nu”. In de ochtend is er een kerkdienst in Lepelstraat. Om 10.30 uur is de aanvang van de Herdenkingseucharistieviering in Lepelstraat. Voorgangers in deze dienst zijn Pastoor Hans de Kurt en Vicaris Paul Verbeek. Muzikale ondersteuning: Antoniuskoor Sprekers zijn: Burgemeester Frank Petter (namens college B&W), Betsy de Kock (voorzitter werkgroep Lepelstraat), Maarten van Eekelen.

Aansluitend op de viering gaat het gezelschap in processie naar het kerkhof. Muzikale ondersteuning door het koperensemble van Harmonie Antonius. De kinderen van groep 7/8 dragen de bloemstukken die gelegd worden bij het monument op de begraafplaats.

Na afloop van de herdenking is er koffie/thee in De Til. Tevens is er de mogelijkheid om de verhalen van Lepelstraatse nabestaanden te lezen, te vinden op panelen achter in de kerk. In de namiddag is de herdenking in Halsteren. Om 13.30 uur verzamelt men zich bij de Martinuskerk, hier vandaan vertrekt de stoet naar het Watersnoodmonument naast het oude Raadhuis, waar namens de Werkgroep 70 jaar Herdenking Watersnood een krans gelegd zal worden. Aansluitend zal er een oecumenische dienst zijn in de Sint-Quirinuskerk te Halsteren, aanvang 14.15 uur. Iedereen die deze dienst wil bijwonen is welkom. Voor degene die niet kunnen komen zal de gehele plechtigheid opgenomen worden en rechtstreeks te zien zijn op Zuidwest TV.

Hierna zal men zich naar de Sint-Quirinuskerk begeven voor de dienst. Voorgangers zijn pastor mevrouw L. Robijn en ds. H. de Bie. Verschillende sprekers waaronder burgemeester Petter, de commissaris van de koning en de Dijkgraaf van het waterschap zullen spreken. Voor elk slachtoffer zal een kaarsje aangestoken worden door leden van de oecumenische werkgroep. Na de dienst volgt de kranslegging op de begraafplaats achter de kerk bij het Watersnoodmonument. Na de plechtigheid hier is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen, met een kopje koffie/thee.

De Werkgroep Herdenking Watersnoodramp hoopt dat velen de dienst bij kunnen wonen of volgen op ZuidWest TV en Omroep Brabant.

In het voorjaar zal een wandeling plaats vinden door de Auvergnepolder. Dit zal plaats vinden op 16 april aanstaande. Start rond 10.00 uur bij het monument naast het oude Raadhuis in Halsteren. Ook zullen in het voorjaar op diverse plaatsen in het dorp en de polders borden worden geplaatst bij monumenten en plaatsen en gebouwen (denk aan de geschenkwoningen in de Zweedsestraat en Samarbete) die herinneren aan de Watersnoodramp.

Al deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Bergen op Zoom, KIWANIS Bergen op Zoom, Verbeekstichting en De Mastboom-Brosens Stichting.