Agge soms denkt dagge nie zo’n gròòte neus et, dan motte nog mar ‘s goed kijke!

Ge kek t’r gewòòn scheel van, gij! En da zee die vent op ‘t nuuwe veldteke nouw ok. Edd’m al gezien? ‘n Vent meej ‘n gròòts eksemplaar. Mar ij kon t’r nie over uit en ij klopte n’aan bij die manne van de finesjele kemissie. Vor plastiese sjierurgie, witte wel. ‘n Neus-kerèksie. En toen zijn die manne n’aan de slag gegaan vor ‘n klein veldteke mè d’n poezeleg klein nuske…

Van ‘t jaar kun d’t veldteke dus weer op twee meniere kòòpe. Zo’n gròòt gekleurd gips eksemplaar, vor op oew dweilpak: om te late zien dagge de Berregse Vastenavend ‘n werrem art toedraagt! Mar d’r is ok ‘n mienejatuur veldteke. ‘n Kleintje, in sjiek gebronsd porseleingips. ‘n “Bronske” dus, ok wel “broche” genoemd. En die kunde mè d’n speld op oew deurdeweekse klere drage, of gewòòn goed beware n’en zuineg op zijn. En ‘n bietje d’r over aaie netuurlek (dèèrom noeme z’t ok wel ‘n kelèkters-aaitem).

‘t Lijket wel ‘n medallie! En dèèrom is ‘t eerst eksemplaar van da bronske òògstpersòònlek en plechteg deur Steketee in ontvangst genome. Vanaf ‘t Neuzebal zijn ze vor iederéén te kòòp, bij de boerinne, op straat of ieverans in ‘n kefee. Vor mar 4 euro kunde d’r ééne n’aan oew neus late n’ange. Bij wijze van spreke dan éé.

[NL]

Zo’n grote neus dat je er scheel van gaat kijken? Als je soms denkt dat je niet zo’n grote neus hebt, dan moet je nog maar eens goed kijken! Je kijkt er gewoon scheel van, jij! En dat zei die man op het nieuwe veldteken nou ook. Heb je die al gezien? ‘n Man met ‘n indrukwekkend groot exemplaar. Maar hij kon er niet over uit en hij klopte aan bij die mannen van de financiële commissie. Voor plastische chirurgie, weet je wel. Een neus-correctie. En toen zijn die mannen aan de slag gegaan met een klein veldteken met een poezelig klein neusje…

Dit jaar kun je het veldteken dus weer op twee manieren kopen. Zo’n groot gekleurd gipsen exemplaar, voor op je dweilpak: om te laten zien dat je de Bergse Vastenavend een warm hart toedraagt! Maar er is ook een miniatuurveldteken. ‘n Kleintje, in chique gebronsd porseleingips. ‘n “Bronsje” dus, ook wel “broche” genoemd. En die kun je met een speld op je doordeweekse kleren dragen, of gewoon goed bewaren en zuinig op zijn. Verzamelaars zijn er dol op...

Het lijkt wel ‘n medaille! En daarom is het eerste exemplaar van dat bronsje hoogstpersoonlijk en plechtig door Steketee in ontvangst genomen. Vanaf het Neuzebal zijn ze voor iedereen te koop, bij de boerinnen, op straat of hier en daar in een café. Voor maar 4 euro kun je er eentje aan je neus laten hangen. Bij wijze van spreke dan, hè.