Allnex Netherlands B.V. is strategisch partner geworden van het Natuurpodium

En ondersteunt daarmee de doelstelling dat de jeugd in de regio gedurende hun tijd op de basisschool en op het voortgezet onderwijs regelmatig deelnemen aan het educatief programma van het Natuurpodium. Het partnerschap is aangegaan voor het schooljaar 2019-20 met de intentie om het jaarlijks te verlengen.

 

Voor Allnex in Bergen op Zoom is een dergelijk partnerschap nieuw. De producent van coating harsen en additieven vindt de samenwerking goed passen bij haar rol als grote werkgever, betrokken bij de lokale omgeving. Het Natuurpodium is een goede partner om de jeugd kennis te laten maken met de duurzame initiatieven van het bedrijf en hen te interesseren voor een duurzame loopbaan in deze branche.

 

Het Natuurpodium richt zich op kinderen van 4 – 16 jaar en heeft natuur en duurzaamheidseducatie de afgelopen jaren een enorme impuls gegeven. Ruim 20.000 leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs hebben sinds 2015 al deelgenomen aan het programma en in de drukke Natuurpoort Lievensberg is een bezoekerscentrum dat iedere dag open is. Grootste uitdagingen zijn om nog meer natuur en duurzaamheidseducatie in de regio mogelijk te maken en in een nieuwe regio natuur en duurzaamheidseducatie een impuls te geven. Met Allnex als nieuwe partner komt de realisatie van deze ambities weer een stap dichterbij. 

 

Allnex is de nieuwste partner voor het Natuurpodium in haar groeiende netwerk van regionale overheden, onderwijs en ondernemers dat zich inzet voor een generatie die opgroeit met natuur en duurzaamheid.