Lievensberg neemt maatregelen na opname patiënt met schurft. Het Lievensberg ziekenhuis heeft voor verpleegafdeling Geriatrie tijdelijk een opnamestop ingevoerd.

 Dat gebeurde nadat bij een kort geleden opgenomen patiënt een besmettelijke vorm van scabiës (schurft) werd geconstateerd. Het ziekenhuis heeft hierna alle noodzakelijke (voorzorgs)maatregelen getroffen.

De huidziekte scabiës wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Scabiës komt over de hele wereld, en ook in Nederland, regelmatig voor. Het is een ongevaarlijke maar besmettelijke ziekte die vooral met jeuk gepaard gaat. De ziekte heeft geen negatieve gevolgen voor de gezondheid en is goed behandelbaar.

Scabiës wordt overgedragen door lichamelijk contact, via beddengoed of door het dragen van kleding van een met scabiës besmette persoon. Schurft wordt niet veroorzaakt door een slechte lichamelijke verzorging. Na besmetting duurt het 2 tot 6 weken voordat iemand met schurft verschijnselen krijgt, zoals uitslag en jeuk, en de infectie kan overdragen.

Indien scabiës bij patiënten met een ernstig verzwakt immuunsysteem onbehandeld blijft, kunnen de mijten zich tot grote aantallen vermeerderen en wordt de aandoening gemakkelijk overdraagbaar. Wanneer in een ziekenhuis bij een patiënt scabiës wordt vastgesteld, worden vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, en om verdere verspreiding te voorkomen, diverse maatregelen genomen. De patiënt wordt in isolatie verder verpleegd. Medewerkers die direct lichamelijk contact met de patiënt hadden, krijgen een preventieve behandeling in de vorm van een tablettenkuur. Ook hun huisgenoten dienen behandeld te worden.

De afdeling waar de patiënt verbleef is inmiddels grondig schoongemaakt. De kans dat andere patiënten besmet zijn geraakt is klein. Patiënten die tegelijk met de besmette patiënt opgenomen zijn geweest zijn desondanks allemaal geïnformeerd en worden preventief behandeld. Ook krijgen zij uitgebreide instructies over het thuis grondig reinigen van kleding en beddengoed. Het onderzoek naar andere personen waarmee de patiënt in contact is geweest, vindt plaats in nauwe samenwerking met de GGD.