Toekomstbericht, einde fractievoorzitterschap. De maand december met al zijn feestelijkheden en jaarafsluiting lijkt nog ver weg. Toch kondig ik nu al aan dat ik na de decembermaand van 2011 stop als fractievoorzitter en raadslid van de PvdA.

 

1 Januari 2012 is een goed moment om ruimte te maken voor anderen. De zeer belangrijke besluiten over het plan ScheldeVeste en de vervelende maar noodzakelijke bezuinigingsvoorstellen voor de komende jaren zullen dan zijn afgerond. De inwerkperiode van de ' nieuwe' fractieleden is dan lang genoeg geweest om op eigen benen te staan.

Zoals ik eerder heb aangegeven heb ik het fractievoorzitterschap in deze raadsperiode op me genomen om mijn kennis en ervaring in te zetten om een onervaren fractie te ( bege) leiden en ervoor te zorgen dat vanaf de start van de raadsperiode het PvdA geluid in de gemeenteraad van Bergen op Zoom zou doorklinken. Een onverwachte beslissing, niet in het minst voor mezelf. Maar ik heb het met hart en ziel gedaan en zal dat ook blijven doen tot het eind van dit jaar.

Ik maak dit besluit nu bekend om de fractie voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op mijn vertrek.

De gemeenteraad en het college zijn echter nog niet af van de gemeenteraadsfractie onder mijn leiding! Zoals aangegeven zijn de komende raadsvergaderingen zeer belangrijk voor het verdere verloop van deze raadsperiode:  het plan ScheldeVeste in oktober en de bezuinigingsvoorstellen in november.

Aan het werk dus, al is het voor mij met een looptijd voor bepaalde tijd. Nog genoeg tijd en voorstellen om samen met de overige fractieleden en duoleden het PvdA geluid  te laten horen.

Met vriendelijke groet,

Adrienne Veraart

Fractievoorzitter PvdA