Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom trekken samen op tijdens een selectietraject voor de aanschaf van een computerprogramma, dat voor iedere patiënt een zelfde soort digitaal elektronisch patiënten dossier (EPD/ZIS) samenstelt.

 

 

Het EPD/ZIS heeft de reikwijdte van het volledige medisch, verpleegkundig en paramedisch dossier, inclusief patiëntlogistiek en financiële afhandeling, georganiseerd rondom de individuele patiënt. Daarnaast wordt gekeken naar een voor beide ziekenhuizen gelijk computerprogramma (ERP), dat de automatische afhandeling verzorgt van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem.

 

Samenwerken

Eerder dit jaar besloten de ziekenhuizen in West-Brabant (het Amphia ziekenhuis Breda, het Franciscus ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom)  hun intenties en ambities tot samenwerking vast te gaan leggen in een convenant. In het kader van deze samenwerking zijn de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal een selectietraject gestart voor één EPD/ZID- en één ERP-systeem. De kick off van dit project vond onlangs plaats. Het doel is om te komen tot een goed onderbouwde en gedragen keuze voor aanschaf van beide systemen met als uiteindelijk doel de productiviteit van beide ziekenhuizen te vergroten, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen.

 

Selectieproces

M&I/Partners begeleidt de ziekenhuizen tijdens het selectieproces. Het bedrijf brengt een ruime kennis en ervaring in met soortgelijke projecten en heeft een diepgaande, inhoudelijke kennis opgebouwd op het gebied van zowel EPD/ZIS als ERP.

Hans Ensing, van de Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis: “Onze samenwerking past in een trend binnen de zorg om in horizontale en verticale ketens te gaan samenwerken om zo het gehele spectrum van zorg voor een regio te behouden. Tegelijkertijd is ICT een heel belangrijke randvoorwaarde om de kwaliteit en doelmatigheid van de patiëntzorg te vergroten. Onze professionals kunnen straks moeiteloos over beide locaties optimale zorg aan onze patiënten bieden.”

Janneke van Vliet, lid van de Raad van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal: “Met dit project laten we zien dat de samenwerking ons serieus is. En door in dit uitdagende project samen te werken leren we ook weer beter samenwerken. Voor de specifiek inhoudelijke inbreng hebben we bewust gekozen voor de inzet van de kennis en ervaring van M&I/Partners.”

Het selectietraject zal naar verwachting komend voorjaar worden afgerond.