Het was in 2010 een groot succes, daarom initieert Stichting Vrienden van Het Markiezenhof een nieuwe editie van de Juniorprijs de Markiezen.

Jongeren worden uitgedaagd om met een creatieve uiting te komen die in het voorjaar van 2012 onderdeel kan zijn van een speciale expositie in Het Markiezenhof, mits een professionele jury het een waardevolle bijdrage vindt. Thema van het project wordt deze keer ”Move on people, people move on”. Het draait dit keer dus allemaal om ‘beweging’.

 

Uitgangspunt voor de Stichting Vrienden van het Markiezenhof is om via de Juniorprijs jongeren meer te interesseren én te enthousiasmeren voor het Markiezenhof. De organisatie wil hen tevens nader kennis laten maken met kunst en roept ze op die ervaringen te vertalen naar zelf ontworpen en uitgevoerd werk. Men kan individueel of per groep deelnemen.

Het thema "Move on people, people move on" kan breed uitgewerkt worden. Centraal staat de mens die in beweging is, in zowel letterlijke als figuurlijke zin. Wat beweegt mij en/of anderen? Wat zijn historische bewegingen, al dan niet in Bergen op Zoom? Migratie en immigratie, politieke, godsdienstige en culturele bewegingen, de beweging van water, of die van taal, Het Markiezenhof in beweging of onze stad in de toekomst; de jongeren mogen werkelijk alle kanten uit met dit thema. Ook docenten van verschillende vakgebieden -van beeldende vorming tot maatschappijleer, aardrijkskunde en geschiedenis- kunnen hiermee desgewenst prima uit de voeten en zo een bijdrage leveren.

Via de onderwijsinstellingen worden de jongeren inmiddels benaderd. Ze kunnen zich tot 7 oktober voor deelname inschrijven via www.juniorprijs.nl of via hun school. Het Markiezenhof stelt docenten en ingeschreven leerlingen kort daarop in de gelegenheid om een rondleiding te krijgen met tekst en uitleg over dit museum, het gebouw en de historie. Hierna hebben deelnemers even de tijd om na te denken over een idee. Het ontwerp moet er in december zijn. De jury kiest daarna welke voorstellen het beste passen bij het thema en Het Markiezenhof, maar kijkt ook of het aan een zeker niveau voldoet. Wie door die eerste selectie komt kan aan de slag met de uitvoering.

 

In het voorjaar van 2012 staan al die creatieve uitingen enkele weken lang in Het Markiezenhof en kan de jury maar ook het publiek gaan bepalen welke werken ze het meest geslaagd vinden. Tot die expositie breekt voor de deelnemers eerst een spannende en leerzame tijd aan waarin ze Het Markiezenhof gaan ontdekken, maar vooral hun eigen creatieve gaven beter leren kennen.