Op 18 november geeft Niek Lieshout een fascinerende lezing over de expositie met voorwerpen op sterk water.

Dat Lieshout een boeiende verteller is, bleek al tijdens zijn openingstoespraak in juni. Zijn referaat zal een mooie afsluiting zijn van de succesvolle tentoonstelling.

 

Eind juni werd de zogenaamde ‘natte collectie’ vernieuwd gepresenteerd. De verzameling was voor de gelegenheid aangevuld met tientallen universitaire preparaten uit Amsterdam.  De objecten - veertien menselijke embryo’s,  ongeboren kalveren, hondjes, muizen en biggen en tal van wonderlijk misvormde misgeboorten, siamezen en vreemdsoortige vergroeiingen – bleken talloze bezoekers te intrigeren. 

 

De expositie bracht het bezoekersaantal deze zomer al op het niveau van heel 2017. Vanwege dit succes werd de tentoonstelling al met een maand verlengd, om meer mensen in de gelegenheid te stellen om te komen kijken.

 

lezing gratis bij museumbezoek

Om de expositie met een bijzondere handeling af te sluiten, geeft Niek een speciale - eenmalige – lezing over preparaten, conserveren op sterk water, bijzondere afwijkingen en wat dit betekent voor de mens en voor de wetenschap. 

De lezing begint om 15.00 uur. Tevoren (maar ook na afloop) kunnen belangstellenden nog de expositie bewonderen. Na de lezing wordt informeel nog iets geschonken.

De toegang bedraagt slechts een kaartje voor het museum (€ 4,50); de lezing is dan gratis bij te wonen.

 

vertedering

Voor samensteller en preparateur Niek Lieshout, die de expositie ook opende, is het de kunst om de organismen zo te presenteren dat ze begrip, verwondering en zelfs vertedering oproepen.

Juist de mogelijkheid om dit verstilde leven van nabij te bekijken, toont mensen de kwetsbaarheid en schoonheid van mens en dier. Het is meer emotie dan amusement.

De tentoonstelling vereist geduld en een scherpe blik. De bezoeker ziet bijzondere dingen, maar wordt gelijk gewaarschuwd niet te vluchtig te kijken. Wie die moeite neemt, wordt beloond met inderdaad een ademloze ervaring.