Voormalig Brouwerij Asselbergs, Van Heijst & Co, was het decor voor een lezing van SIEB, of wel Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom.

Juist de panden aan de Van Aldegondebaan, voor minder modern gezinde mensen bekend als het Galgebaantje, kunnen terug zien op een roemrijk industrieel verleden. In een kleurrijke bloemlezing kwamen niet alleen de voormalige brouwerij naar voren, maar ook bedrijven als de B3, Intraco Aluminium en tegenwoordig het Luzac college. Daarnaast hebben in de laatste wereldoorlog zo’n 1700 mensen geschuild in de kelders, waarvan velen uit de streek Woensdrecht waar de strijd in alle hevigheid woedde, en heeft het ‘ijsgedeelte’ van de brouwerij nog dienst gedaan als champignonkwekerij.

Marc van der Steen en Gijs Asselbergs hielden de aandacht van hun toeschouwers constant vast. De circa zestig bezoekers van de middagsessie (vanaf 16:00 uur) werden door de geschiedenis heen meegenomen, en zagen op deze wijze de opbouw van een imperium, de groei van de gebouwen en terreinen, en de teloorgang van een heuse industrie.

Na afloop was er de mogelijkheid om de oude zolders te bekijken.

Deze lezing was heel bijzonder omdat een aantal mensen die deel uitgemaakt hebben van deze geschiedenis zelf aanwezig waren, dan wel in de vorm van nazaten. Zo was o.a. de Heer Becht aanwezig.

SIEB is nadrukkelijk aan de weg aan het timmeren. De uitgave van hun eerste boek ‘Bergen op Stoom’ bracht heel fraai een stuk geschiedenis van onze stad in beeld die verloren dreigde te gaan. Door middel van lezingen en wandeltochten, en allerlei andere activiteiten tracht deze club enthousiaste mensen er voor te zorgen dat al het oude fraais van Bergen op Zoom en omgeving bewaard blijft voor het nageslacht. Een nobel streven, en deze lezing mag dan ook uniek genoemd worden.

Zo wordt op zondag 26 september een zogenaamde Gieterijdag “Op de Holland” gehouden. Ook dit belooft weer een uniek evenement te worden waar de Bergenaar met interesse voor geschiedenis van zijn/haar omgeving beslist bij moet zijn.

Wilt U er ook bij zijn? Voor meer informatie www.bergenopstoom.nl