Decennia werd er al over gediscussieerd. Na eindeloos en oeverloos gezeur was dan eindelijk de kogel door de kerk; Bergen op Zoom kreeg zijn eigen poptempel. Op 20 januari 2011 opende het poppodium Gebouw T officieel haar deuren.

Inmiddels leven we haast anderhalf jaar later en Gebouw T mag met recht een succes genoemd worden. Het eerste jaar leverde bij voorbeeld al ruim 22.000 bezoekers op. Het programma is heel breed en we hebben reeds grote namen mogen begroeten. Alles lijkt dus voorbeeldig. Toch beginnen de eerste kritieken al te klinken in de lokale media. Kreten als oneerlijke concurrentie, het wegzuigen van het publiek uit andere delen van het Bergse centrum hebben de overhand. Maar wat is er nu aan de hand?

Het popodium ontleend zijn bestaansrecht aan de jeugd die muzikale ontspanning zocht. En dat moet je dus heel breed nemen. Van actieve muzikanten tot liefhebbers. Eindelijk heeft de politiek begrepen dat ze deze bevolkingsgroep iets moesten bieden, en zie hier de geboorte van Gebouw T.  Natuurlijk heb je de medewerking van de Bergse horeca nodig om iets moois tot stand te brengen. Daartoe zijn dan ook destijds keiharde afspraken gemaakt, tussen gemeente en horeca vertegenwoordigers. En nu zit het met name in die afspraken. Gebouw T oriënteert zich steeds breder, en breekt steeds frequenter met de afgesproken regels. De programmering zou dusdanig zijn dat mensen na een bezoek aan gebouw T nog volop de tijd hadden om bij een andere horeca gelegenheid binnen te stappen. Echter, Gebouw T organiseert steeds vaker zogenaamde afterparties. Een aantal cafés in Bergen spelen in op de donderdagavonden op het Wilhelminaveld door op latere tijdstippen bandjes te boeken en zo een loop te creëren. Gebouw T concurreert daar nu rechtstreeks mee door zelf de deuren op die latere tijdstippen open te zetten. De Bergse horeca wordt behoorlijk aan allerlei regels gehouden, zeker op gebied van personele inzet. Zet daar de ruim 120 vrijwilligers van Gebouw T tegenover en het concurrentieplaatje loopt al mank. Tel daarbij de grote subsidies en de marketing kanalen van de gemeente, en je begrijpt dat er van eerlijke concurrentie geen sprake kan zijn. Gebouw T is absoluut een verrijking voor de regio. Sterker nog muziekminnend Bergen verdient een dergelijk muziekpodium. De horeca moet ook beseffen dat Gebouw T een verrijking is. Des te meer de stad in haar totaliteit te bieden heeft des te meer mensen trek je aan. Mensen die in elke gelegenheid kunnen binnen stappen. Mits natuurlijk de spelregels nageleefd worden en ook Gebouw T zich daar aan houdt. Slechts in dat geval is er ruimte voor iedereen. Is dat niet zo dan beweegt ons Poppodium zich inderdaad richting oneerlijke concurrentie.

Om nog even terug in de tijd te gaan en wat foto's van de opening mee te beleven....