Duurzaam durven doen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Een Beursvloer waar bedrijven en vrijwilligersorganisaties beroep op elkaars capaciteit, expertise en productenpallet kunnen doen in innige samenwerking. Er worden zelfs prijzen uitgereikt en informatieavonden belegd. Bergen op Zoom is in beweging.  Van een ondernemer wordt steeds meer verwacht. Steeds meer wordt geëist dat ze rekening houden met hun omgeving, en dat ze rekenschap afleggen over hun activiteiten en daden. Er is zelfs een heuse norm voor opgesteld: ISO 26000, een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties. Heel de norm is gebaseerd op twee pijlers. De eerste is om de eigen verantwoordelijkheid te herkennen en te erkennen. Dit houdt in dat men zich bewust is van de maatschappelijke impact van alle eigen activiteiten. Maar ook dat men zicht heeft op alle organisaties die geraakt worden door het eigen productieproces. De tweede pijler is het identificeren van alle betrokken partijen die een belang hebben in datgene wat de onderneming doet. Het is dan ook de bedoeling dat men daar rekening mee houdt en deze betrekt bij alle MVO activiteiten. Om deze twee pijlers concreet vorm te geven behoort een bedrijf de volgende punten aandacht te besteden: bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken doen, consumenten aangelegenheden, betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Eigenlijk zijn een aantal zaken wel logisch. Je hebt als bedrijf rekening te houden met je omgeving, de mensen die voor je werken en je wil graag een positieve uitstraling hebben om de nodige klanten te winnen. Door zoveel mogelijk partijen te betrekken bij hetgeen je doet kun je al een hele hoop ‘hobbels’ uit de weg ruimen. Daarbij krijg je een beter beeld wat er in je omgeving leeft en daar wil je als bedrijf je graag op aanpassen. Het wordt steeds herkenbaarder dat bedrijven een deel uit maken van dat stukje maatschappij waar ze gevestigd zijn. Juist deel uit maken van die sociale omgeving maakt je als bedrijf ook sterker. Als je positief in dat dagelijkse leven staat zullen mensen denken:”dat lijkt me een mooi bedrijf om voor te werken”. Anderzijds zullen klanten in spé eerder geneigd zijn zich juist tot dit bedrijf te wenden. Men zegt wel, “MVO is de basisteen om te komen tot duurzaam ondernemen”. Het feit dat dit door Bergen op Zoom erkend en omarmt wordt kan alleen maar positief zijn voor de toekomst van ondernemers en bewoners.