Het Bravis ziekenhuis heeft over het jaar 2023 een positief resultaat behaald van 11,2 miljoen euro. Dat is vergelijkbaar met de situatie in 2022. Het gunstige resultaat komt vooral door uiterst alert te zijn op de uitgaven en door eenmalige meevallers.


Albert-Jan Mante, lid van Raad van Bestuur: “Ik ben trots dat we opnieuw gunstige cijfers kunnen presenteren. We hebben dit mooie rendement behaald met dank aan de inzet van onze medewerkers en ondanks de gestegen personeels-, materiaal- en energiekosten. Dat is een pluim voor iedereen binnen ons ziekenhuis. De financiën helpen ons om de juiste zorg te blijven verlenen en onze medewerkers een aangename werkomgeving te bieden.”

 Goede zorg in het groen

Een gezonde financiële basis is bovendien van essentieel belang voor de nieuwbouw. “We moeten immers voldoende financiële ruimte hebben om straks onze leningen van de banken te kunnen aflossen en de rente te kunnen betalen”, aldus Albert-Jan.

Inmiddels is duidelijk hoe het nieuwe ziekenhuis eruit komt zien. Vanaf 2029 levert Bravis op De Bulkenaar goede zorg in het groen. Duurzaamheid is een belangrijke reden voor Bravis om te kiezen voor één nieuw, compact gebouw en om afscheid te nemen van twee verouderde gebouwen. Zelfs met een forse financiële investering zijn de huidige ziekenhuislocaties niet geschikt te maken voor alle klimaateisen. Een compacter ziekenhuis betekent bovendien minder energieverbruik, minder stookkosten en minder uitstoot.

 Arbeidsmarkt

Bravis is een financieel gezond ziekenhuis en wil dat blijven. “Het is algemeen bekend dat de zorgsector te maken heeft met een toenemende zorgvraag en een tekort aan personeel. Gelukkig slagen we als Bravis er tot nu toe in om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft een aandachtspunt. We zetten ons dan ook in om een aantrekkelijke werkgever te blijven”, vertelt Albert-Jan.

Het inhuren van extern personeel is een dure kostenpost voor het ziekenhuis. “Het is dan ook een uitdaging om dat zoveel mogelijk te beperken”, meldt Luc Stevens, manager Finance & Control. “Daarnaast stijgen op 1 juni de loonkosten, zoals in de cao is afgesproken. Het verder verbeteren van zorgprocessen en verdere digitalisering zijn dan ook nodig om het resultaat in 2024 op peil te houden.”

 Voorkomen is beter

Donderdag 20 juni legt Bravis maatschappelijke verantwoording af over het jaar 2023. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen ook meegenomen in de ontwikkelingen rondom preventie en leefstijl en welke rol Bravis hierin speelt. Alle medewerkers en medisch specialisten in het ziekenhuis zetten zich in om patiënten de best mogelijke zorg te verlenen. Maar liever nog helpen zij mee een ziekenhuisbezoek te voorkomen: voorkomen is beter.

De maatschappelijke verantwoording vindt donderdag 20 juni van 15.30 tot 17.00 uur plaats in de aula van het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal. Aanmelden kan via deze link.