CBCT kwaliteitstoets glansrijk doorstaan

Om de kwaliteit hoog in het vaandel te houden laat het Centrum voor de Kunsten van Bergen op Zoom zich regelmatig beoordelen. Onlangs was dit door de landelijke certificeringsorganisatie CBCT die de kwaliteit en toekomstbestendigheid van o.a. cultuurorganisaties toetst. Bij de audits zijn o.a. gesprekken gevoerd met samenwerkingspartners en het CKB is heel blij met de 10 voor het item samenwerking. Ook de andere onderdelen scoorden goed: voor het CKB het bewijs dat ze doen wat er is afgesproken. Daarom prijkt het certificeringsbordje nu op het gebouw aan de Burg. Stulemeijerlaan. 

Het CKB richt zich op drie werkvelden: cultuuronderwijs binnen het CKB, cultuureducatie op scholen en cultuurparticipatie in de wijk, zorg en culturele verenigingen. Voor deze diensten en andere organisatieonderdelen is de score goed tot zeer goed en zelfs op sommige punten uitmuntend. Alleen maar blije gezichten dus van de CKB medewerkers die tot het gemeentelijke Cultuurbedrijf behoren.

Cultuuronderwijs binnen het CKB

In het CKB gebouw krijgen cursisten te maken met professionele leerlijnen Muziek, Dans, Theater en Beeldend, en daar horen inspirerende activiteiten bij. Volgens gecertificeerde maatstaven werken peuter, kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren hier toe naar een waardevolle ontwikkeling, vrijetijdsbesteding of zelfs een carrière. De presentaties van de cursisten vinden zowel in het CKB gebouw plaats als daarbuiten, bijvoorbeeld bij coproducties van het CKB met verenigingen. 

Cultuurparticipatie met verenigingen, zorg en andere organisaties

Het CKB werkt al jaren samen met partners uit het onderwijs, Zorg & Welzijn en culturele verenigingen. Deze samenwerking wordt zorgvuldig afgestemd en resulteert in diensten en activiteiten die zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen actief in contact brengen met muziek, dans, theater en beeldende kunst. Een voorbeeld is de musical die SNL zorginstantie samen met het CKB tot stand bracht. Niet alleen de bewoners van het Lambertijnenhof speelden mee in dit geslaagde project, maar ook de leerlingen van basisschool de Borghoek. De manier hoe dergelijke projecten tot stand komen en geëvalueerd worden draagt bij aan de hoge score voor samenwerking. 

Samenwerking met scholen

De samenwerking van het CKB met de scholen in de gemeente Bergen op Zoom breidt alleen maar uit. Zo spelen ruim 200 leerlingen van de ABBO scholen jaarlijks op het Maagdpodium in het Leerorkest. Ze krijgen van CKB docenten les op instrumenten die horen bij een symfonieorkest. Volgens een van de deelnemende scholen ‘is geen enkel kind ziek op de dag van het Leerorkest’. Ook met de Lowys Porquinstichting is er een vaste samenwerkingsovereenkomst. CKB vakdocenten verzorgen op LPS scholen kunst- en cultuuractiviteiten: onder schooltijd, voorschools (LPS KOM) en naschools (Kunst in de wijk). Het CKB fungeert hierbij ook als adviseur en intermediair voor cultuuropleidingen, subsidieaanvragen en andere cultuuraanbieders.

 

Zo zijn er nog veel meer samenwerkingsverbanden en -partners waarvoor het CKB zich vol passie inzet. 

Het cijfer 10 van het CBCT is daarbij de kroon op het vele werk dat al is verzet.