Het Markiezenhof mag een bijzonder object aan de collectie toevoegen.

Dankzij De Mastboom-Brosens Stichting kunnen we de zilvercollectie uitbreiden met een prachtige zeventiende-eeuwse zilveren terrine. 

De terrine van de Bergse zilversmid Willem Brouwer is niet alleen bijzonder vanwege het formaat, maar ook vanwege de zeldzaamheid. Op woensdag 30 november om 14.00 uur in de Hofzaal, is de overdracht van deze fraaie zilveren terrine met deksel en opvallende handgrepen in de vorm van drie verstrengelde lussen. Iedereen is van harte welkom bij de overdracht! 

17e eeuw

Deze zeventiende-eeuwse terrine uit 1680, is waarschijnlijk vervaardigd door de Bergse zilversmid Willem Brouwers (1643-1701). 

Deze terrine is bijzonder, niet alleen vanwege de artistieke kwaliteit, de gave staat en het grote formaat (meer dan 28 cm breed en 700 gram zwaar), maar ook zijn zeldzaamheid. Uit het einde van de zeventiende eeuw is niet veel Bergs zilver bewaard gebleven. Deze kom is zelfs de enige in zijn soort uit Bergen op Zoom die we kennen.

De jaarletter S kan duiden op zowel 1680-1681 als op 1704-1705 als jaar van vervaardiging. Dat betekent dat Willem Brouwers of een van zijn zoons de terrine heeft gemaakt. Zijn zoons Jan en Lambertus hebben na het overlijden van Willem in 1701 samen met hun moeder de zilversmederij voortgezet. De stijl van de terrine, met name de lussen in de handgrepen en de gestileerde acanthusbladeren in het deksel, is echter typisch voor de mode van de jaren 1680. 

Deze terrine, in het Frans écuelle genoemd, heeft het model van een brandewijn- of papkom, maar diende waarschijnlijk om bouillon uit te drinken door adellijke dames. Eind zeventiende eeuw werd warme bouillon met brood als ontbijt gegeten door de elite, naar de Franse mode. Bouillon werd meestal in de slaapkamer geserveerd tijdens het toilet, het uitgebreide was- en kleedritueel. Het deksel van de kom hield de soep warm en met de sierlijke handgrepen kon deze gedronken worden. 

Aankoop, langdurige bruikleen

De Mastboom-Brosens Stichting heeft de bijzondere terrine aangeschaft voor Museum het Markiezenhof. We krijgen de grote zilveren kom voor onbepaalde tijd in bruikleen. De terrine met deksel en opvallende handgrepen in de vorm van drie verstrengelde lussen is vanaf 1 december te bewonderen op de tweede etage in de semipermanente zilver-tentoonstelling 'vier eeuwen zilver'. 

Zilveren objecten

Onlangs is op de tweede etage van het museum een semipermanente expositie 'vier eeuwen zilver' geopend. Aan deze zilver-tentoonstelling wordt niet alleen de zeventiende-eeuwse terrine toegevoegd, maar ook een negentiende-eeuws object, een theebus van Gerardus Verbeeck. 

De overdracht van de terrine is op woensdag 30 november om 14.00 uur in de Hofzaal van het Markiezenhof. Iedereen is van harte welkom bij de overdracht!