Nu dan toch eindelijk

Een uitgestelde presentatie van Droomdicht in maart dit jaar die op zijn 60e Verjaardag geen doorgang mocht hebben, die als een droom in het water viel door de gezondheid waar Sonn Franken toen mee te kampen kreeg en nu nog niet helemaal hersteld is om in goede conditie alles te kunnen oppakken zoals hij gewend was.

Onder de muzikale klanken van Sabine van der Zwan kwamen de geïnteresseerden Theater Den Enghel binnen druppelen voor de presentatie van de bundel Droomdicht en de veiling die daar bij hoorde. Henk Witjes die de presentatie deze middag op zich had genomen, Verwelkomde iedereen en sprak van een Verlaat Verjaardagsfeestje dat niet al te Ver achter ons lag. Na de inleiding werd Sonn nog even toe gezongen door alle aanwezigen met het Lang zal tie leven voor zijn 60ste verjaardag.

Marc Kerkhofs, Johns Belgische schrijvers vriend, kon er deze middag niet live bij zijn en had een digitale videoboodschap over Droomdicht toegezonden. Marc lichtte enkele gedichten nog eens toe in woord en beeld en filterde de bewoording duidelijk toe hij dit las, en hoe Sonn de diepgang in de teksten bedoelde. Marc had ook even de aandacht dat er de schrik tussen Trieste Dirk en Droomdicht over de gezondheid van Sonn hard binnen kwam, en de tip had om het wat rustiger aan te doen en naar je lichaam te luisteren.

Sonn Franken nam ons een klein beetje mee in zijn dagboek van een schrijver en vertelde wat en hoe het zoal de 10 jaar begonnen was met zijn inspiratie, en de steun van schrijver Albert Hagenaars waaraan hij mooie momenten van bewaart. Vandaag alweer een 14e publicatie van een boekwerk zei Sonn en dat hij dit ook mag danken aan het vertrouwen dat hem is gegeven door de uitgever Boekenindustrie en hij hen daar nogmaals extra voor bedankte. Pim van Bommel van Boekenindustrie sprak dan ook de lovende woorden dat er bij het schrijven van Sonn zijn teksten, nauwelijks of weinig controle behoeft te zijn omdat het zo in de puntjes geregeld is. Sonn schrijft ook dag en nacht en vertelde mij dat er al een paar manuscripten op de plank liggen volgens van Pim van Bommel. Ook Pim vond dat eerst de gezondheid zijn aandacht verdient en die manuscripten die komen wel. Na deze woorden was het dan ook tijd om het eerste gedrukte exemplaar te overhandigen aan Sonn en de verkoop te starten. Ter plaatse signeerde Sonn de boeken voor eenieder tijdens de korte pauze onder de klanken van Sabine.

Na de pauze werd het woord gegeven aan Nick van Huffel die ons over de Vastenavend Akedemie kwam vertellen. Een Akedemie met een goed initiatief om de Bergse Vastenavend  in zijn oorsprong te behouden voor de vele komende jaren. Om de Akedemie te kunnen steunen was er een veiling opgezet waar de opbrengst van de veiling aan geschonken werd. Vooraf waren er al op attributen boden gedaan en ook in de zaal werd er nog geboden op een voormalig rood hesje van het duo Zaddoek. Dit is dan ook gegaan naar Marijn van den Branden.

Foto's Dick Vermaas en Bastin van Elzakkers

Tekst Bastin van Elzakkers