Lijst Linssen informeerde ons over deze brief aan het college van Bergen op Zoom:

Geacht college,

Bergen op Zoom moet bezuinigen. Fors bezuinigen. Daarbij dient het gemeentebestuur het goede voorbeeld te geven. Dus ook geen overbodige uitgaven doen aan ludiek bedoelde maar misplaatste acties.

Vanochtend troffen wij in onze brievenbus een A-4 enveloppe aan met daarin een ‘groeipapier ‘ met als titel: Bergen op Zoom, dat ben jij! Blijkbaar kunnen hier vrolijke bloemetjes uit voort komen. Ze moeten wel onder water worden gezet; blijkbaar een verwijzing naar de deplorabele staat van de gemeentefinanciën? Erg lief en leuk bedacht maar: welk doel wenst u hiermee te bereiken? Wie bedenkt zoiets? En wat heeft deze actie gekost? Lijst Linssen gaat er van uit dat hier een bureau voor is ingeschakeld of een initiatiefnemer voor is beloond; er zijn drukkosten gemaakt; er zijn portokosten voor de verzending betaald. 

Ondertussen zijn bittere bezuinigingen noodzakelijk. Daar worden mensen de dupe van. Lijst Linssen realiseert zich dat de ludieke actie die de gemeente heeft opgezet geen astronomisch bedrag heeft gekost maar het gaat om de signaalfunctie die van een dergelijke actie uitgaat. Geld uitgeven aan een ludieke maar knullige en onbegrijpelijke actie. Realiseert het college zich wel dat zulke acties slecht vallen in een tijd van noodzakelijke bezuinigingen?

Lijst Linssen hoeft geen antwoord op onze brief. Wel het verzoek aan het college om in het vervolg met gezond verstand te handelen en te stoppen met dit soort knullige acties.

Met vriendelijke groet,

Lijst Linssen,

Sander Siebelink