Het Bravis Ziekenhuis brengt ons de volgende berichten:

Zorg dichterbij huis met de opening van Bravispunten

Op 6 april start het Bravis ziekenhuis met een drietal Bravispunten: in St.Willebrord, Steenbergen en Oudenbosch. In deze Bravispunten kan men onder andere terecht voor behandelingen en onderzoeken, bloedprikken en begeleide beeldbelconsulten. Begin september zullen er ook Bravispunten worden geopend op Tholen en in Huijbergen. 

Specialistische zorg thuis 

Vorig jaar is het Bravis ziekenhuis, samen met de huisartsen en zorgpartners, begonnen met nieuwe manieren van zorg verlenen. Behandelingen waarvoor patiënten regelmatig naar het ziekenhuis moesten komen, worden nu thuis gedaan. De verpleegkundige komt dan bij de patiënt langs voor bijvoorbeeld chemotherapie, langlopende antibioticakuren of een bloedtransfusie. Ook vrouwen die lijden onder ernstige zwangerschapsmisselijkheid hoeven niet meer dagen in het ziekenhuis te blijven, maar krijgen hun medicijnen thuis toegediend. Deze nieuwe manier van werken verlaagt de druk op het ziekenhuis, maar is vooral prettig voor de patiënt. Want het geeft een hoop rust, kost minder tijd, en het scheelt heel veel ritjes naar het ziekenhuis. De reacties van de patiënten op zorg aan huis zijn eigenlijk altijd positief. 

Bravispunten 

Toen in maart 2020 de coronapandemie uitbrak werd het nog duidelijker hoe belangrijk het is om niet meer voor alles naar het ziekenhuis te hoeven. Daarom is de volgende en logische stap het openen van Bravispunten. Dit zijn kleinschalige voorzieningen in de regio, waar men terecht kan voor specialistische zorg waarvoor niet alle hightech apparatuur van het ziekenhuis nodig is. Een Bravispunt is meestal in de buurt van een huisartsenpraktijk. Er kan bloed worden geprikt en er worden medische onderzoeken of behandelingen gedaan. Daarnaast zal het mogelijk zijn om onder begeleiding te beeldbellen met de eigen arts of verpleegkundige. Bovendien is er een informatiepunt met de mogelijkheid van een spreekuur of consult door een medisch specialist. Hoe een Bravispunt er precies uit komt te zien, hangt af van de vraag in de buurt. Het Bravis werkt daarom samen met lokale en regionale zorgverleners.

Onderzoeken 

Onderzoeken die een huisarts nodig kan hebben om zorg adequaat te kunnen leveren, maar die eerder in het ziekenhuis moesten worden gedaan, kunnen voortaan ook op het Bravispunt worden aangeboden. Dichtbij voor de patiënt, snel en zonder lange reistijden. Hierbij kan het om een hartfilmpje gaan, het opnemen van hartritmestoornissen, bloedprikken, 24-uurs bloeddrukmetingen, fundusonderzoek en later ook echo’s. De onderzoeken worden uitgevoerd door medewerkers van Diagnovum, waar het Bravis Ziekenhuis een samenwerking mee heeft. De uitslagen worden beoordeeld door een medisch specialist van het Bravis die weer rapporteert aan de huisarts. De informatie is direct beschikbaar in het dossier van de huisarts en als het ooit nodig is, in het dossier van de medisch specialist. Dat betekent dat er geen dubbele onderzoeken meer hoeven te worden gedaan. Via MijnBravis, kan de patiënt natuurlijk ook zelf alle onderzoeken in het dossier bekijken.

'Diagnostiek als onderdeel van de zorgketen, en dat regionaal georganiseerd in samenwerking met zorgpartners, dat is wat ons betreft de meest effectieve manier waarop we de zorg voor patiënten toegankelijk kunnen blijven houden”, aldus Sandra van Amelsfoort, algemeen directeur Diagnovum

Dialyseren 

In de meeste Bravispunten zal een dialysevoorziening komen. Een vriendelijk ingerichte ruimte waarin twee nierpatiënten tegelijk gedialyseerd kunnen worden. In Huijbergen bestaat deze voorziening al een paar jaar. Mevrouw Willemse uit St.Maartensdijk komt hier drie ochtenden per week. Ze voelt zich er veilig en vindt het lekker rustig. Maar ze moet er wel al om 6 uur voor haar bed uit, want Huijbergen is bijna een uur rijden. Toen ze vroeger nog in de thuiszorg werkte vond ze dat geen probleem, maar nu zou ze wel graag wat langer blijven liggen. Daarom kan ze niet wachten tot er op Tholen een Bravispunt wordt geopend. ‘Dan ben ik er als eerste bij,’ lacht ze. 

Hulp bij beeldbellen

De Bravispunten worden ook ingericht voor beeldbelconsulten. Voordat de crisis losbarstte dacht men over deze zorg op afstand dat het misschien zou leiden tot minder contact. Maar niets is minder waar. Beeldbelconsulten worden meestal ervaren als een veilige en persoonlijke manier om elkaar te spreken en ook de drempel om de specialist eens te bellen wordt lager. Inmiddels zijn consulten via beeldbellen niet meer weg te denken uit de zorg. Zorg op afstand is dus eigenlijk zorg dichterbij! 

Toch is beeldbellen nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom maakt het ziekenhuis het mogelijk om in een Bravispunt te wennen aan beeldbellen met de arts of verpleegkundige. Er zal een Bravismedewerker aanwezig zijn om te helpen de verbinding tot stand te brengen. De verwachting is dat wanneer iemand eenmaal gewend is aan beeldbellen, hij of zij dat voortaan vanuit huis zal willen doen.

Praktische oplossing

Huisarts Bakkerus van Praktijk Vliethof op Tholen is enthousiast over de komst van het Bravispunt naar Zeeland. ‘Het is voor veel patiënten in onze praktijk soms letterlijk een brug te ver om van het eiland naar het Bravis ziekenhuis te rijden. Je moet je voorstellen dat oudere patiënten dit vaak niet meer zelfstandig kunnen. Ze moeten iemand vragen met hen mee te gaan en dat is een hele organisatie voor een consult van tien minuten. Als we in het Bravispunt bloed laten prikken, het consult via beeldbellen kunnen regelen en dan de medicatie thuis afleveren, dan is dat een hele vooruitgang in de zorg. Het Bravispunt is een fijne praktische oplossing.’

Meer op maat

‘We zijn met de Bravispunten weer een stap verder op weg naar meer zorg op maat’, zegt Bianka Mennema, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis. ‘Ik geloof dat goede zorg uit een heel palet aan oplossingen bestaat. Zorg dichter bij de mensen brengen is er één van. Daarom is dit niet iets wat we er maar een beetje bij doen. Het is een belangrijk onderdeel van onze visie. We hopen samen met de zorgpartners op steeds meer zorg in de buurt. Het is een prettig idee dat je straks alleen nog naar het ziekenhuis hoeft te komen als het echt moet.’

Bravis monitort hartfalen en COPD patiënten thuis  

In 2020 startte het Bravis ziekenhuis met telemonitoring van hartfalen en COPD patiënten. De eerste ervaringen van zowel de patiënt als zorgverlener zijn dusdanig positief dat in 2021 steeds meer patiënten op deze wijze gemonitord zullen gaan worden.

Telemonitoring zorgt voor minder controles in het ziekenhuis, maar toch meer inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt. Patiënten krijgen thuis de nodige meetapparatuur en kunnen hiermee zelf metingen doen. Zij geven deze metingen vervolgens via een app op hun smartphone of tablet door aan de zorgverleners van Bravis. 

Eerder ingrijpen indien nodig

“Patiënten die in de telemonitoring zitten vullen dagelijks hun gewicht in en meten twee keer per week hun bloeddruk en hartslag. Daarnaast is er een wekelijkse vragenlijst. Aan de hand van deze metingen kijken wij in het ziekenhuis of het nodig is om contact met de patiënt op te nemen, of dat de medicatie mogelijk bijgesteld moet worden”, licht Brenda Hoppenbrouwers, hartfalenverpleegkundige, toe. De dagelijkse metingen vergroten het inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt. “Bij verslechtering kan eerder ingegrepen worden en kan een heropname worden voorkomen.”

Patiënten zijn positief

Ook patiënten zijn enthousiast over de telemonitoring. De dagelijkse observatie en meting geeft een veilig gevoel. Je hebt het sneller door als er iets mis is. Bijkomend voordeel is dat patiënten minder naar het ziekenhuis hoeven. Ook dat wordt door veel patiënten gewaardeerd. 

Uitbreiding telemonitoring

Vanwege de positieve ervaringen wordt komend jaar telemonitoring voor meer patiënten aangeboden. Hierbij werkt het Bravis ziekenhuis samen met CZ. De zorgverzekeraar biedt organisatorische ondersteuning, helpt bij het meten van de effecten van de telemonitoring en draagt bij aan een deel van de implementatiekosten via een versnellingsbijdrage. Daarnaast leveren de andere zorgverzekeraars ook een bijdrage aan dit project. 

Naast telemonitoring voor hartfalen en COPD-patiënten wordt een vergelijkbare toepassing sinds enkele jaren ingezet voor parkinsonpatiënten en patiënten met slaapapneu. In de komende periode zal telemonitoring ook aangeboden worden voor een toenemend aantal patiëntengroepen, waaronder diabetes en patiënten met COVID-19. 

Bravis brengt de zorg voor kinderen met Down samen

Aanstaande zondag is het Wereld Downsyndroom Dag. Kinderen met het Downsyndroom moeten vaak meerdere specialisten en therapeuten bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan een kinderrevalidatiearts, oogarts, kinderarts of logopedist. Op de Downpoli van het Bravis ziekenhuis worden al deze afspraken gebundeld in één ochtend. “We bewandelen dit pad echt samen. Geen tien losse afspraken, maar één.”, vertelt Marieke Schreuders, teamleider kinderrevalidatie, trots.

Op Downpoli worden kinderen van 0 tot 18 jaar behandeld. Afhankelijk van de leeftijd bezoekt een kind met Down de polikliniek één keer per een, twee of drie jaar. Per keer worden er twee á drie kinderen tegelijk ontvangen. Zij worden ingedeeld op leeftijd. Dat is niet alleen fijn voor de kinderen zelf, maar ook voor hun ouders. “We kijken op de Downpoli samen met de ouders en het kind vooral naar wat een kind kan en geven daar advies over.”, geeft Leonie van Immerseel, kinderrevalidatiearts, aan.  “Maar ook het contact dat de ouders tijdens de afspraken met elkaar hebben, is prettig. Ieder kind met Down is anders, dus is het fijn dat ouders daarover met lotgenoten kunnen praten en ervaringen met elkaar kunnen delen.”, aldus Leonie.

Intensieve samenwerking

Op de Downpoli wordt een kind gezien door een kinderrevalidatiearts, kinderarts, oogarts, logopedist, maatschappelijk werker, ergotherapeut, kinderfysiotherapeut, KNO-arts en indien nodig, een diëtist. Doordat al deze afspraken gebundeld zijn, hoeft een kind maar één ochtend naar het ziekenhuis te komen voor zijn of haar controles. Aan het eind van die ochtend komen alle specialisten en therapeuten bij elkaar om hun bevindingen met elkaar te delen. Al deze bevindingen worden gebundeld tot één plan, dat ouders binnen een week ontvangen. De reacties van ouders en de specialisten zijn erg positief. “Het is zo fijn dat we dit gezamenlijk kunnen aanvliegen. Op de Downpoli brengen we de zorg echt samen.” zegt Marieke enthousiast.

Zorg dichtbij huis

Bravis is het enige ziekenhuis met een Downpoli in Zuidwest-Brabant. Hierdoor worden er op de Downpoli van Bravis ook kinderen van andere ziekenhuizen ontvangen. Wanneer er na het bezoek aan de Downpoli een verder behandeling wordt geadviseerd, hoeft dat zeker niet altijd in het Bravis ziekenhuis plaats te vinden. “We kijken echt hoe we de zorg dicht naar het kind kunnen brengen, denk bijvoorbeeld aan de 1e lijn of aan de school van het kind. Dat vinden we belangrijk.”, vertelt Leonie. “Zo blijft de zorg voor het kind in een voor hem of haar vertrouwde omgeving en scheelt het soms een hoop reistijd. “