Deel uit maken van een Bergse bouwclub.

Het is een passie die in sommige families al van generatie op generatie is overgedragen.

Bouwers zijn een eigenaardig volkje. Wekelijks, velen bijna dagelijks, verzamelen ze zich in een van de bouwkoten om te werken aan een Vastenavend gerijke. Er wordt gekeken naar steeds nieuwere methoden en technieken van bouwen om de mooiste creaties tot stand te brengen en daarbij rekening te houden met de voortschrijdende milieuwetgeving. 

 

Naarmate de Vastenavend in zicht komt, met het ultieme moment de Optocht zelf, worden er steeds meer uurtjes gebouwd en worden de avonden steeds langer. Die bouwers hebben in de loop van de jaren heel wat gereedschap en installaties in “hun” bouwkot verzameld, evenals heel wat materiaal.

 

Wat een klap in het gezicht moet het zijn om je bouwkot binnen te komen en te ontdekken dat je bent bestolen. Dat al dat verzamelde dure spul door een stelletje geteisem onrechtvaardig is meegenomen. Het overkwam Driekus en de Leeglopers onlangs.

 

Het afgelopen jaar zijn we getuige geweest van het ongelooflijke kontjedraaien van de gemeente. De huidige bouwkoten werden niet meer onderhouden omdat er voor de bouwers nieuw onderdak zou komen. Alles was gezamenlijk ondertekend en er was een zak geld voor gereserveerd. Echter wanbeheer bij de gemeente leidde ertoe dat de stad Bergen op Zoom zwaar in de schulden kwam en dus geld nodig had. Eerder ondertekende afspraken werden vervolgens geschonden en het gereserveerde geld voor de nieuwe bouwkoten verdampte in de tekorten van de gemeente,

 

Om het nog erger te maken, onlangs maakte een gedegen onderzoek pijnlijk duidelijk wat het gevolg van het ontbreken aan onderhoud had gedaan met de bestaande bouwkoten: ze waren onwerkbaar en onveilig bevonden!

 

Nu er door de bouwers er nog nauwelijks gewerkt kan worden, vervalt ook een groot deel van de sociale controle. Het zal immers veel vaker voorkomen dat er niemand op het terrein aanwezig is. Des te groter wordt de kans voor inbrekers om hun slag te slaan. Terecht dus de vraag of er een of andere vorm van bewaking kan worden geregeld, bij voorkeur middels een camerasysteem.

 

Het arrogante antwoord van de gemeente is opnieuw een klap in het gezicht van de bouwers: geen geld en niet noodzakelijk..

 

Wat..???  Even alles op een rijtje. De Bergse bouwclubs hebben onderdak in een aantal bouwkoten. Die verouderen zichtbaar, maar de gemeente stelt het onderhoud uit omdat er nieuwe onderkomens worden gebouwd. Vervolgens wordt de stekker uit die nieuwbouw getrokken, maar heeft er al ruime tijd geen onderhoud plaatsgevonden. Kortom, de bouwkoten zijn voorbij herstel verpauperd, en nu wordt de “gevolgschade” ook door de gemeente afgewimpeld.  Zijn ze nu helemaal van de Bergse Geit gevallen? 

 

Hoe kun je op deze manier zoveel mensen schofferen? Hoe kun je zoveel mensen van hun passie beroven. Want geloof maar dat er velen denken: ‘Bekijk het allemaal maar!’ 

Zit er bij de gemeente nu helemaal niemand die in staat is beslissingen dusdanig te formuleren zonder die vorm van arrogantie te tonen? Hebben ze tot nu toe nog steeds niet geleerd om in discussie te gaan met hun achterban, met de burger te communiceren? 

Het lijkt er nog steeds op, en steeds vaker, dat de “leiding” van de stad steeds meer vanuit een ivoren torentje acteert en totaal geen besef meer heeft van hetgeen er bij de burger leeft!!

 

Enfin, het is goed dat er dit jaar geen gemeentelijke verkiezingen zijn. Maar de Bergse politiek mag zich eens goed achter de oren krabben waar ze mee bezig zijn; zitten ze er om in dat lekkere pluche te kunnen plaatsnemen, of zitten ze er echt om de burger te vertegenwoordigen?

nog even kijken naar het "onderhoud" van de bouwkoten?