Dit jaar toch een Kindervastenavend?

Jazeker, dit jaar is er vanzelfsprekend een Kindervastenavend! Alhoewel…..helaas niet op de vastenavendmaandag op de Grote Markt zoals we gewend zijn. In 2021 zal de Kindervastenavend gevierd worden met een heel leuk boek. Maandag 8 februari heeft niemand minder dan onze eigen Òòg’eid Prins Wannes III het éérste exemplaar hiervan uitgereikt. Alle leerlingen van de Bergse basisscholen (groepen 1 t/m 8) zullen een exemplaar ontvangen, wat gelijk gezien kan worden als een soort welkomst ‘kedooke’! Ze kunnen dit jaar voor de éérste keer écht naar school op maandag 8 februari.

Dit speciale leutige boek, met op de voorpagina de titel “Kindervastenavend 2021: Me bloeie wir op!”, geeft met een gepaste bijbehorende illustratie al aan dat de Kindervastenavend dit jaar toch doorgaat!! Gelijk al na het omslaan van de voorpagina, worden de kinderen verwelkomd door onze nieuwe ‘Òòg’eid Prins Wannes III in zijn nieuwe prinsenpak! Door de bijbehorende QR code te scannen, worden de kinderen al toegesproken door Wannes III voor ’t Slikpaleis en wenst hij de kinderen veel leut met het boek.

Het boek van de Kindervastenavend bestaat uit 3 hoofdstukken met een leutig verhaal over hoe ze onze nieuwe ‘Òòg’eid Wannes III feestelijk moeten ontvangen. Achter elk hoofdstuk zitten doe-opdrachten waarbij je door een QR code te scannen uitkomt bij de Gròòtste Boer, Steketee en de Nar. Deze 3 hoofdrolspelers nodigen de kinderen uit om samen met hun te gaan puzzelen, zoeken en kleuren. Maar er is méér, want ook via een QR code kan je meezingen en dansen. Zelfs hebben de Nar en Steketee een aantal vlogs gemaakt, om samen voor onze nieuwe ‘Òòg’eid prins Wannes III mooie bloemen te knutselen als verrassing. Maar als je de Kindervastenavend liever wilt horen, dan kan dat ook. Want via een QR code kom je bij een hoorspel, waarin het hele verhaal wordt verteld en gesproken door onze bekende Vastenavend-figuren. Al met al méér dan een Kindervastenavend, want zeg nou eerlijk:

“Ier bloeide wir van op!”

Deze speciale Kindervastenavendeditie is in samenwerking met kindervastenavend.nl tot stand gekomen en wordt in een oplage van 4600 stuks uitgebracht enkel voor de Bergse basisschoolleerlingen en is helaas niet te koop.

 

Kindervastenavend 2021 in 't Bergs

Dees jaar toch ’n Kindervastenavend?

Jazeker, dees jaar is t’r as vaneiges ’n Kindervastenavend! Aloewel… jammer genogt nie op de vastenavendmaandag op de Gròòte Mart zowas me gewend zijn. In 2021 zal de Kindervastenavend gevierd worre mè d’n éél leuteg boek. Maandag 8 febrewarie et gin mens minder as onze eigeste n’Òòg’eid Prins Wannes III ’t eerste eksemplaar van di boek uitgereikt. Alle leerlinge van de Berregse basesschole (groepe 1 t/m 8) zulle ’n eksemplaar ontvange, wa d’impesant gezien ken worre as ’n welkomskedooke! Ze kenne di jaar vor d’eerste keer écht nar school op maandag 8 febrewarie.

Di speesjale leutege boek, mè d’op de voorpagina de titel “Kindervastenavend 2021: Me bloeie wir op!”, gift mè d’n gepaste bijbe’orende illustrasie al aan datte Kindervastenavend dees jaar toch doorgaat! Bedéén al naar ’t omslaan van de voorpagina, worre de kinders verwelkomd deur onze nuuwe Òòg’eid Prins Wannes III in z’n nuuwe prinsepak! Deur de bijbe’orende QR-code te skenne, worre de kinders toegesproke deur Prins Wannes III vor ’t Slikpeleis en wenst ij zullie veul leut mè d’t boek.

’t Boek van de Kindervastenavend besta d’uit 3 òòfdstukke mè d’n leuteg ver’aal over oe dasse n’onze Òòg’eid Prins Wannes III fééstelek motte gaan ontvange. Achter ellek òòfdstuk zitte doe-opdrachte waarbij de kinders deur ’n QR-code te skenne uitkomme bij de Gròòtste Boer, Steketee en de Nar. Deze drie òòfdrolspeulers nòòdege de kinders uit om same mè zullie te gaan puuzele, zoeke n’en kleure. Mar d’r is méér, want ok deur die QR-codes kunde meezinge n’en danse. De Nar en Steketee ebbe zellefs ’n aantal vlogs gemakt, om same vor onze nuuwe Òòg’eid Prins Wannes III gèève blomme te knutsele as verrassing. ’t Boek is rijk voorzien van leutege n’en gèève illustrasies.

Agge de Kindervastenavend liever wil ore, dan ken da d’ok. Want deur ’n QR-code komde bij ’n ‘oorspel, waarin ’t ééle ver’aal wor verteld deur onze bekende òòfdrolspeulers van de Vastenavend. Al mè d’al méér dan ’n Kindervastenavend, want zeg nouw eerlijk:

“Ier bloeide van op!”

Deze speesjale Kindervastenavend-edisie is in samewerreking mè Kindervastenavend.nl tot stand gekomme en wor d’in ’n oplage van 4.600 stuks uitgebrocht enkelt vor de Berregse basesschoolleerlinge. ’t Boek is éélaas nie te kòòp