Als gevolg van de coronacrisis ziet Stichting BOV zich genoodzaakt om de voorstellingen van de productie Oliver! opnieuw uit te stellen.

Dit betekent dat de musical pas in april 2022 in theater De Maagd te zien zal zijn en niet in maart 2021 zoals aanvankelijk de bedoeling was. De reeds gekochte kaarten blijven geldig en schuiven door naar de voorstellingen van 2022.

Dit nieuws werd op vrijdagavond 27 november door Rob van den Aarsen, voorzitter van Stichting BOV, via een videoboodschap gedeeld met alle leden, medewerkers en de kindercast. Het is voor de musicalvereniging (financieel) niet haalbaar om de zeven geplande voorstellingen voor een door corona beperkt bezoekersaantal uit te voeren. Daarom ziet Stichting BOV geen andere optie dan alle voorstellingen van Oliver!, voor de tweede keer, in zijn geheel te verplaatsen - met vrijdag 1 april 2022 als nieuwe datum voor de première.

“Dit is een pittig besluit”, aldus voorzitter Rob van den Aarsen, “maar we moeten de realiteit onder ogen zien. De afgelopen tijd hebben we als bestuur regelmatig overleg gevoerd met het Artistieke Team en de productieleiding. Een snelle, positieve verandering van de situatie lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk, zeker nu op dit moment het aantal bezoekers dat in theaters is toegestaan opnieuw op maximaal 30 ligt. Daarom is dit volgens ons, hoe pijnlijk ook, het enige juiste besluit.”

Gedurende het proces is er door Stichting BOV ook gekeken naar alternatieve mogelijkheden om Oliver! tóch in maart 2021 te kunnen opvoeren, waaronder openluchtvoorstellingen en livestream. Door de extra kosten die dit met zich meebrengt, bleek een alternatieve uitvoering geen haalbare kaart. Afgezien van het financiële aspect is het, door de coronabeperkingen die momenteel gelden, bovendien niet mogelijk om de repetities in aanloop naar Oliver! weer op te pakken. Van den Aarsen: “Tot de herfstvakantie zijn er door de leden zelf diverse workshops georganiseerd. Na de herfstvakantie zouden we gaan starten met de repetities van de kindercast, om vervolgens vanaf januari de repetities weer met de gehele cast op te pakken”. Door de beperkingen als gevolg van de tweede coronagolf zijn die plannen on hold komen te staan.

De reeds gekochte kaarten blijven geldig en worden overgezet naar dezelfde zitplaatsen op de volgende data:

Première vrijdag 27 maart 2020 → Première vrijdag 1 april 2022

Zaterdag 28 maart 2020 → zaterdag 2 april 2022

Woensdag 1 april 2020 → woensdag 6 april 2022

Donderdag 2 april 2020 → donderdag 7 april 2022

Vrijdag 3 april 2020 → vrijdag 8 april 2022

Zaterdag 4 april 2020 → zaterdag 9 april 2022

Zondag 5 april 2020 → zondag 10 april 2022

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website: www.stichtingbov.nl