De besmettingen liepen al een tijdje op. Het zat er dus aan te komen, strengere maatregelen zouden volgen.

Nog even wat feiten vanuit het Bravis Ziekenhuis:

 

Het aantal patiënten dat met bewezen corona in het Bravis ziekenhuis is opgenomen, blijft stijgen. Momenteel worden 29 coronapatiënten verpleegd, waarvan 5 op de IC.

Gisteren is één coronapatiënt naar huis gegaan en één naar een VVT-instelling. Er vonden die dag geen overplaatsingen naar een ander ziekenhuis plaats en er is geen coronapatiënt overleden. 

 

Landelijke cijfers volgens het RIVM:

 

Wekelijkse update: 7 t/m 13 oktober 2020

                                                                                                              Afgelopen week1            Voorgaande week2

Meldingen van COVID-19 door GGD 'en                 

Aantal nieuwe meldingen                                                                          43.903                                  27.485

Aantal meldingen ziekenhuisopnames (bron: NICE)`                                    1144                                      802

Aantal meldingen ziekenhuisopnames IC (bron: NICE)                                 192                                        121

Overleden                                                                                              150                                        89

 

Als je de situatie in Nederland vergelijkt met de rest van Europa dreigen we zelfs koploper te worden als het gaat om de toenames. Vlak trouwens België ook niet uit, of Spanje of Italië.

Hoewel ook in Duitsland ook toenames te constateren zijn, blijven ze nog achter bij de rest van Europa. Is het de aanpak middels maatregelen? Is het ‘t nonchalante gedrag van ons als burgers?

 

De corona discussie wordt vreemd vanwege een aantal redenen:  

Er zijn inderdaad veel mensen die nu ineens de griepcijfers van 2018 erbij halen. Echter, in de winter van 2017 op 2018 maakte Nederland gebruik van een reeds verouderd griepvaccin (2-stammen van het virus) terwijl in omringende landen als Engeland al lang een veel nieuwer vaccin (4 stammen) werd gebruikt. Nederland was destijds ronduit laks, zo is al in vele landelijke en internationale rapporten gebleken.  Je kunt die situatie niet zomaar vergelijken. Ook al omdat de essentie van de virussen in wezen enorm verschillen.

Het mag niet gezegd worden, maar dit is een opvallende uitspraak: “Het merendeel van de coronapatiënten op de ic’s in het westen van Nederland is van niet-westerse afkomst. Dat zegt Armand Girbes, hoofd van de ic in het Amsterdam UMC.” 

Is het de taalbarrière die hier een probleem oplevert? Is het vanwege het feit dat er veel van deze families met grote gezinnen op een tweekamer appartement wonen, waar geen afstand te houden is en waar vervolgens ook nog eens traditiegewijs veel visite langs komt? Waren het de massale bruiloften, moskee bijeenkomsten of Suikerfeesten die hier een bron vormden.

Uhmm... nog een constatering: Juist de massale bijeenkomsten van jeugdigen, de aanvangsparties van de studenten hebben met name in Zuid- en Noord Holland ook voor een enorme toename gezorgd.

 

Covid-19 is een longvirus. Men komt er langzamerhand achter dat deze nieuwe variant van de stam Corona virussen echt anders is. Er treedt namelijk in veel gevallen blijvende schade op. Zowel longcapaciteit als wel long functioneren worden bij een aantal mensen dusdanig aangetast, dat ze er de rest van hun leven mee zitten, bij voorbeeld tot hun dood veroordeeld zijn om met een zuurstoffles rond te lopen!! 

En nog zoiets; “maar IK wordt er toch niet zieker van?” Lekker egoïstisch!!  Voorlopig ligt de besmettingsgraad boven de 1, dat houdt in dat per geïnfecteerde er meer dan 1 persoon extra geïnfecteerd worden. Dat betekent dus dat de ziekte zich nog steeds uitbreidt, en dat in een steeds rapper tempo. Bekijk de onderstaande kaartjes maar eens!!

Het is bij elk virus zo, waar het ook vandaan komt, dat mensen die al een zwakker gestel hebben, hun immuunsysteem verminderd is doordat ze al iets anders onder de leden hebben, eerder “ten prooi” vallen. Lees hier letterlijk “Dood omvallen”!!  In een maatschappij waar mensen het negeren om afstand te houden, om maatregelen na te leven, is de kans gewoonweg groot dat je een ander infecteert. En dan kun je zelf wel geen last hebben, of amper zoiets als een koutje ervaren, maar diegene die jij infecteert, kan dat virus zomaar eens meedragen naar een zwakkere. En die gaat wel, effe hard aanzetten, de pijp uit!!

Al bij al zitten we al rond 1.000.000 doden wereldwijd, en alle experts zeggen dat dit zeker op zal lopen tot 2.000.000. Is het nu interessant dat een eerder virus meer slachtoffers eiste? Maakt dat mindere aantal doden en zwaar zieken, dat de ernst minder is?  Is het dan nu niet meer belangrijk? Zijn we ook vergeten dat de moderne zorg veel beter is dan enkele jaren geleden, we gaan in alles zoveel vooruit. Zou dat niet er aan toe kunnen bijdragen dat we meer mensen kunnen redden? En dan nog, elke dode die we hadden kunnen vermijden is er een teveel. Het zal maar familie of een goede vriend of collega zijn.

 

Kortom, worden er fouten gemaakt? Ja zeker. Is de communicatie van de overheid gebrekkig en dikwijls krom?  Jazeker. Maar het idee dat de overheid dit doet om de mensheid “uit te dunnen” om terug te vallen in een “Hitler-status”, sorry hoor dat soort dingen moet je aan mij overlaten, ik ben immers schrijver van fictie, koop dan Dossier Europa en geniet van de complotten.

 

Ook de overheid wist niks van dit virus af, ze nemen dan ook beslissingen waarbij ze af gaan op adviezen die ze krijgen. En ja, ik ben het er mee eens dat die beslissingsvorm nogal uit de bocht giert met tijden. Ik vind ook dat ze zeker niet eenduidig zijn. En dan komt de ware discussie pas tevoorschijn. Kijk eens naar Duitsland, mensen daar houden zich gewoonweg beter aan de regels. Dat uit zich ook in de resultaten, kijk maar eens naar die kaartjes!! 

Wat wel opvalt is het feit dat beslissingen voor de ene sector wel gelden en voor anderen niet.

De echte discussie gaat er om hoe de sector kunst/cultuur, waartoe muziek ook behoort, door onze landelijke en lokale overheden niet als volwassen sectoren behandeld worden; het zijn tenslotte maar "hobby's " ... Dus als er in geld gesneden moet worden, bam... kunst/cultuur het eerste. Als er met economische sectoren gesproken moet worden inzake overleven, dan liever met een iconisch bedrijf als KLM, dan met de honderdduizenden enkelingen, bands, groepjes of grotere gezelschappen die binnen de kunst/cultuur sector werkzaam zijn. En dan hebben we het nog louter over de economische waarde, en nog niet eens over het gevoel van welzijn en geluk dat deze sector mensen geeft. Dus n sector die alle corona maatregelen treft, maar daar niet voor beloond wordt, sterker nog die niet eens als volwaardige gesprekspartner wordt gezien. Het zijn immers maar die hobbyisten van Kunst/Cultuur... dat is wat hier zo krom is, en niet t virus.

En daar mogen we onze overheid best op aanspreken. Er zijn daarin andere krachten die spelen. Zoals bij voorbeeld, waarom een kerk in Staphorst niet onder de regels valt, waarom er daar 600 man naar binnen mag en luidkeels mag zingen. Hoe kun je dat rijmen?  

Ook de horeca wordt weer hard getroffen. Ja, ook ik heb gezien hoe het moeilijk is om altijd die 1.5 meter afstand te houden. Maar over het algemeen wordt er wel naar gestreefd. Ik heb uitbaters als politieagenten zien rondlopen, de krukken tevoorschijn gehaald en iedereen aansprekend om of de afstand te bewaken of om de zaak te verlaten. Ja, zelfs zag ik mensen die binnen wilden komen, gevraagd worden om later maar terug te komen. Als er inderdaad van de percentages besmettingen slechts 2.9 procent van de horeca afkomstig is, dan is het erg zuur voor die mensen die het al hartstikke moeilijk hebben.  En juist hier worden de hardste maatregelen toegepast: volledige sluiting.

 

Ben ik me bewust van de ernst van het virus: ronduit ja.  Moeten er maatregelen getroffen worden: ook zeker ja!!  Maar is onze regering eenduidig in de communicatie: Hartstikke NEE, en ben ik het eens met juist deze gekozen maatregelen: Nee, absoluut niet. En daar ligt onze taak als burger: kritisch blijven en de vinger blijven opsteken. 

Enfin,  het is hoe ik er in sta. 

 

Oh ja, wat die vaccins betreft... de ernst van de ziekte is zodanig aan het oplopen dat het nu alle hens aan boord is. Dus gaan er veel meer partijen samenwerken omdat dit een wereldwijde bedreiging is. Malaria?, joh dat is een ziekte die je oploopt in de arme landen, we gaan aan de slag, maar het is een van de vele klussen die de onderzoekcentra hebben. Ebola, aids, Sars? Allemaal relatief klein in het "doelgebied" niet zo belangrijk. Dus daar zijn teams mee bezig, zoals met zoveel andere zaken. Nu met Covid-19 is er ineens een bedreiging die in een recordtijd de wereld rondgaat en werkelijk niemand overslaat. Nu gaan er veel gelden en veel samenwerkingen in "actie". En ja, dan mag je ook sneller resultaat verwachten. Iedereen die hier weer complotten achter zoekt, sja bij dictatoriale regiems zoals een China bij voorbeeld, kun je verwachten dat verplichtingen en het overslaan van stappen aan de orde is. Maar bij veel westerse bedrijven is het nog steeds zaak om zich te houden aan de protocollen. We hebben zelf gezien dat er op de rem getrapt werd omdat er onvoorziene complicaties waren. Hoezo vaccin op de markt gooien, nee eerst controleren, onder controle brengen en dan pas de volgende stap.. zoals het ook hoort. Maar ja, we kunnen ook in complotten denken dat de Microsoft baas en de Tesla baas allemaal robotjes in het vaccin stoppen, zodat we straks allemaal alleen maar MS applicaties gebruiken, alleen nog maar Tesla autootjes kopen en verder precies om 3 minuten over half negen naar bed gaan. Oh ja, een wekker hebben we niet meer nodig, omdat die ieniemienie robotjes in dat vaccin als wekker fungeren die ons allemaal om 06:27 uur doen opstaan. Kunnen we allemaal weer naar de Tesla en Microsoft fabrieken om te werken. Slaap zacht iedereen (in de pauzes dan wel he 😉)