Dinsdagmiddag 13 oktober werden vier speciale gasten ontvangen in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch.

Twee Broeders en twee zusters van de Witte Paters bezochten de tentoonstelling over… henzelf. 

Op 1 juni presenteerde het oudenbossche museum een geheel nieuwe expositie. Centraal staat de geschiedenis van de Witte Paters en hun relatie tot Oudenbosch. Want zij waren het die de grondslag legden voor de huidige Afrika-collectie. Maria Piggen, één van de medewerkers van het museum, regelde het bezoek buiten de openingstijden, zodat de delegatie rustig alles kon bekijken en, wat belangrijker was, nog dingen konden vertellen over het rijke verleden. De rondgang had niet te lijden onder maatregelen als mondkapjes of afstand. 

Tijdens de ontvangst met koffie en cake werd al veel verteld over het werk dat de Paters en Zusters in Afrika verrichtten. Broeder Piet stond op het punt, ondanks zijn leeftijd, weer te vertrekken naar Nigeria zodra daar een vlucht heen ging. 

Bij het bekijken van de voorwerpen op zaal was het helemaal een ‘thuiskomen’: veel herkenning en nog meer verhalen. Samenstelster van de expositie Lieselotte Bolder noteerde  ijverig missende details, zoals het feit dat het gebrandschilderde raam afkomstig is uit de afgebroken kapel van St. Charles in Boxtel. Maar ook dat bijvoorbeeld Witte Broeders een rozenkrans droegen met een geheel zwart kruis, terwijl de Paters enkele witte kralen daarin hadden, een onderscheid dat later is verdwenen.

 

Conferentie van Brussel

De bezoekers genoten van de uitgestalde voorwerpen die een beeld geven van diverse afrikaanse culturen en gebruiken. Ook de slavernij, die door de inzet van oprichter kardinaal Charles Lavigerie internationaal op de agenda werd gezet tijdens de Internationale Conferentie van Brussel in 1890, kwam aan bod. Het bleek een actueel onderwerp waarover het nodige gezegd kon worden.

De Afrika-collectie van Ab Naeyé in een belendende zaal kreeg aller bewondering. Ook hier zagen de bezoekers veel herkenbaars. 

De middag was ook voor de aanwezige bestuursleden en medewerkers leerzaam. Voor de groepsfoto na afloop werden de mondkapjes even afgezet. 

Het museum is goed en veilig te bezoeken dankzij uitgezette looproutes. De zalen bieden voldoende ruimte voor de nodige onderlinge afstand. Elke woensdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 is het NVMO aan de Markt 30a geopend.