Diverse berichten vanuit de gemeente.  lees eens op je gemak verderFort-Zeekant in de ban van energiebesparing

Doe energiebesparende tips op! Kom op 22 november naar de energiemarkt in Fort-Zeekant.

Wijkactie “Energie bewust, thuis besparen”

De gemeente Bergen op Zoom is één van de initiatiefnemers van de regionale campagne "Energie bewust, thuis besparen". Met als boodschap: Iedereen kan energie besparen in en rond het huis! En door bewuster en zuiniger om te gaan met energie verlaagt u bovendien uw energierekening!

De wijkactie wordt gerealiseerd door de gemeente Bergen op Zoom, Stadlander, basisschool De Octopus, SBO de Driemaster en SO de Kameleon. Waarbij de scholen aan de slag gaan met een energieproject waarvoor ook thuis opdrachten worden uitgevoerd. 

 Energiemarkt Fort-Zeekant, 22 november

De gemeente Bergen op Zoom zoomt dit jaar in op de wijk Fort-Zeekant met een energiemarkt op:

 

  • dinsdag 22 november 2011 van 18.30 tot 21.00 uur;
  • in Brede Voorziening de Markiezaten, Zuiderdreef 320 en 322, Bergen op Zoom.

 

Deze inloopavond is bestemd voor jong en oud. U kunt vrijblijvend tips en informatie krijgen over energiebesparing en energiebesparende maatregelen in en rond het huis. Er zijn stands van energiedeskundigen, van medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom, Stadlander en verschillende regionale en lokale partijen. Wethouder Ad van der Wegen zal de energiemarkt openen met een beloning voor de basisschoolleerlingen en met het overhandigen van een energiepakket aan één bewoner uit Fort-Zeekant.  

 

A-status voor gemeente Bergen op Zoom voor toezicht kinderopvang

De Inspectie van Onderwijs heeft beoordeeld dat de gemeente Bergen op Zoom een A-status krijgt voor het toezicht op kinderopvang. Dit houdt in dat de gemeente de wettelijke taken voldoende naleeft .

Wettelijke eisen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzicht gepresenteerd waarin staat of gemeenten hun toezicht op de kinderopvang goed uitvoeren. De status van een gemeente geeft aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke minimumeisen op het gebied van toezicht en handhaving op de kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs kijkt of gemeenten hun taken en verantwoordelijkheden goed vervullen.
Een gemeente voldoet niet aan de wettelijke minimum eisen als zij:

  • de handhaving op de kinderopvanginstellingen niet of onvoldoende uitvoert en/of;
  • de wettelijk verplichte inspecties niet (allemaal) heeft uitgevoerd en/of;
  • het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) niet juist en volledig heeft bijgehouden.

 

Status

Een gemeenten kan een A-, B- of C-status krijgen. Bij een A-status leeft de gemeente de wettelijke taken voldoende na. Bij een B-status leeft de gemeente haar wettelijke taken niet of onvoldoende na, maar werkt wel mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B&W. Bij een C-status leeft de gemeente haar wettelijke taken niet of onvoldoende na en werkt niet of onvoldoende mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B&W.

De status zegt niets over de kwaliteit van individuele kinderopvanglocaties. Die informatie is te vinden in de GGD-inspectierapporten, welke te vinden zijn in het Landelijk Register Kinderopvang  . Het LRK is voor ouders een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe de GGD oordeelt over de kwaliteit van de kinderopvanglocatie.

De status van alle (tot nu toe) onderzochte gemeenten is terug te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

 

Bergen op Zoom krijgt starterscentrum

De gemeente Bergen op Zoom krijgt haar eigen starterscentrum.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat zo’n centrum er kan komen en ondersteunt het centrum ook financieel. Dat doen trouwens ook de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.

 

Verder zijn de deelnemende partijen: Accon-avm, De Grafische Wereld, Heijnen-Stuij, Het Interium, Kvk Zuidwest-Nederland, Lantack, Rabobank Het Matrkiezaat, ROC West-Brabant Markiezaat College, ROC West-Brabant Zinc en Stadlander.

 

Het Starterscentrum Bergen op Zoom (SCB) moet de slagingskans van de (door)startende ondernemers verhogen door een samenwerking te laten ontstaan waarin (door)startende ondernemers toegang krijgen tot kennis (innovatie via bijvoorbeeld de Techniekboulevard), ervaringen (coachen en professionele dienstverlening) en middelen (flexibele huisvesting en financiering).

 

In het collegeprogramma, de Toekomstvisie en de kadernota Economie, Cultuur & Toerisme heeft het college al aangegeven de economische pijlers te willen verbreden en starters te willen stimuleren en faciliteren om succesvol te zijn. De lokale economie in Bergen op Zoom en omstreken is kwetsbaar door de afhankelijkheid van een paar grote bedrijven. Juist (door)startende bedrijven zijn een belangrijke motor voor de lokale economie.

 

Het aantal startende ondernemers is in Bergen op Zoom relatief hoog, terwijl de succesfactor relatief laag is (ongeveer 35% bestaat nog na 3 jaar). Het college vindt dat dit anders en beter moet.

 

De startende bedrijven zijn naar de mening van het college van Bergen op Zoom belangrijk omdat ze flexibel inspelen op nieuwe marktmogelijkheden en van groot belang zijn om de werkloosheid onder jongeren, 45-plussers, laaggeschoolden en allochtonen terug te dringen.

 

Het is de bedoeling dat de startende bedrijven zoveel mogelijk gaan samenwerken, dat er een samenwerking komt met starterscentra in de regio en dat de samenwerking ook gezocht wordt in de vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Een voorbeeld hiervan is het samen met het ROC realiseren van een Fablab (een openbare werkplaats) waar kunstenaars, studenten, architecten, technici en designers samen of individueel kunnen experimenteren en leren door gebruik te maken van de geavanceerde technieken die normaal gesproken niet betaalbaar zijn voor (door)startende ondernemers. Een ander voorbeeld is het inzetten van studenten op ‘echte’ werkzaamheden die de startende ondernemer ontlasten (onder andere secretariële ondersteuning, ontwerp en design van website en huisstijl en administratieve werkzaamheden). Hierdoor ontstaat een zichtbare vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

 

De gemeente Bergen op Zoom heeft de financiële bijdrage aan het startersfonds vastgesteld op € 50.000,- voor de ontwikkelfase en vervolgens op € 200.000,- (€ 67.000,- per jaar gedurende drie jaar, 2012-2014) voor de exploitatiefase. Deze bijdrage wordt gedekt vanuit het Economisch Stimuleringsfonds.

 

De officiële opening van het SCB zal tegelijkertijd plaatsvinden met de opening van het Fablab in het eerste kwartaal van 2012. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2012 al wel terecht bij het portaal van het SCB aan de Nobellaan 52.

 

Schenking computers Nuplex en Cargill afgerond

In de afgelopen periode hebben Nuplex en Cargill hun afgeschreven computers geschonken aan Stichting Samen Werken.

Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat de pc’s voorzien zijn van een besturingsprogramma, en allen terecht zijn gekomen bij minima en een aantal maatschappelijke organisaties.

Momenteel heeft het dus geen zin meer om een aanvraag voor een pc in te dienen.

 

Deze matches zijn tot stand gekomen door Samen voor Bergen op Zoom.

Samen voor Bergen op Zoom vraagt bedrijven om het voorbeeld van Nuplex en Cargill te volgen. Als pc’s vervangen moeten worden, denk dan aan mogelijkheid om deze te schenken aan Stichting Samen Werken. Zij zorgen dan voor een goede bestemming.

 

 

Zelf bepalen hoe u wilt wonen in de Markiezaten

Bij SIR-55 bepaalt u zelf hoe ú wilt wonen! Stichting SIR-55 is een consumentenorganisatie, opgericht om aan de woonwensen van de medioren (50-70 jaar) en senioren tegemoet te komen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is hierbij het sleutelwoord.

Wilt u in plan De Markiezaten uw woonwens realiseren? Dat kan!

Speciaal voor u wordt door de Gemeente Bergen op Zoom, Rabobank Het Markiezaat en SIR-55 een informatieavond georganiseerd op donderdag 24 november.

De bijeenkomst vindt plaats in de foyer en het auditorium van de Rabobank (Jacob Obrechtlaan 1) in Bergen op Zoom.

Programma

  • 19.00 uur       Ontvangst
  • 19.30 uur       Start informatieavond
  • 21.30 uur       Afsluiting met een hapje en drankje

 

Aanmelden?

Aanmelden voor deze informatieavond kan via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of telefonisch: 040-242 32 23.

Stichting SIR-55

Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw zet zich al ruim 20 jaar in om op een consumentgestuurde wijze woningen te realiseren. Kern van deze organisatie zijn (groepen) medioren en senioren die zelf invloed willen uitoefenen en verantwoordelijkheid willen nemen bij de ontwikkeling van hun toekomstige woning. Hierbij kunt u denken aan wensen en ervaringen op het gebied van toegankelijkheid, omgeving, bruikbaarheid, veiligheid en comfort.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bent u, samen met uw toekomstige buren, opdrachtgever van het project. Samen bepaalt u de uitstraling van uw toekomstige woning. Over de indeling van uw woning beslist u uiteraard zelf, in overleg met de architect. Gedurende het hele ontwikkelproces heeft u invloed op het eindresultaat. Omdat u alle besluiten neemt, houdt u alle kosten zelf in de hand. U bouwt namelijk tegen kostprijs.

 

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, SIR-55 en CPO, bezoek de website van SIR-55.

 

Een overval! Het zal je maar overkomen…

Ondernemers en hun personeel worden steeds vaker slachtoffer van geweldsmisdrijven.
Een overval is nooit helemaal te voorkomen, maar een goede voorbereiding kan de kans op een overval wel verkleinen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken.

Daarom organiseren de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht op maandagavond 7 november aanstaande een speciale themabijeenkomst rondom Overvallen en Overvalpreventie voor ondernemers en hun personeel. De bijeenkomst heeft als doel om ondernemers te helpen het risico op overvallen te verminderen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

 

Beheersing en preventie

 De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Midden en West-Brabant (RPC), de Gemeenten in West-Brabant, de Kamer van Koophandel en de Regiopolitie. Tijdens de bijeenkomst komen de overvalcoördinator van de Regiopolitie en een ondernemer die zelf slachtoffer is geworden van een overval aan het woord. Overvalsimulaties laten zien wat ondernemers en personeel wel en vooral ook niet moeten doen wanneer zij geconfronteerd worden met een overval. Opvang en nazorg krijgen ook aandacht.

 

Iedere overval is er één teveel

 Met de bijeenkomst hopen de initiatiefnemers dat zij ondernemers en personeel bewustmaken van de risico’s rondom een overval, overtuigen van de noodzaak om actieve overvalpreventie toe te passen en zo een gezamenlijke bijdrage leveren aan het verder terugdringen van het aantal overvallen in de regio. 

 

 Aanmelden

 

De bijeenkomst start om 18.00 uur en vindt plaats in ’t Veerhuis te Oud Gastel.

 De kosten voor deelname aan de bijeenkomst bedragen € 10,- per persoon, inclusief broodmaaltijd en een drankje. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bevrijding Bergen op Zoom herdacht

Donderdag 27 oktober werd de bevrijding van Bergen op Zoom in 1944 door de 4de Canadese pantserdivisie herdacht.

Zowel op de Canadese en de Britse begraafplaats aan de Ruytershoveweg werden kransen gelegd. Vervolgens gebeurde dat ook bij het Bevrijdingsmonument aan de Arnoldus Asselbergsstraat en bij het Verzetsmonument en het Herdenkingsmonument achter de Gertrudiskerk. Loco-burgemeester Ton Linssen legde kransen namens het gemeentebestuur. Vervolgens legden tal van instanties kransen en bloemen op de diverse begraafplaatsen en bij de monumenten. In de toespraak die loco-burgemeester Ton Linssen hield ging hij in op het belang van het blijven herdenken en vieren en legde hij een link met de recente ontwikkelingen in Libië.