De familie Nuijten, uitbaters van onder andere Den Enghel, waren al vroeg in touw om datzelfde pand aan de Grote Markt helemaal klaar te stomen voor de lezing die daar op maandagavond 2 maart zou plaatsvinden.

Sonn Franken, auteur van Dossier Doel, was door de VRT / Canvas benaderd omtrent de kerncentrales in België. Midden in de pogingen om een nieuwe regering te vormen, worden bij onze zuiderburen nieuwe ideeën gelanceerd om de kerncentrales langer dan 2025 in productie te houden. Dit in tegenstelling tot de in 2018 ondertekende intentieverklaring, waarin men stelt de kerncentrales in 2025 te zullen sluiten. Om ook de onrustgevoelens van de noorderburen, in dit geval Nederland dus, een gezicht te geven, koos men voor een lezing omtrent de totstandkoming van het boek Dossier Doel.

Het camerateam arriveerde vanuit Brussel omstreeks 18:30 uur in Bergen op Zoom. Ongeveer 19:00 uur kwamen de eerste bezoekers binnen gedruppeld. Ondanks dat er in de middag al zo’n twintigtal afmeldingen werd ontvangen, bleek de opkomst toch groot. Met haast alle stoelen bezet, was de grote zaal goed gevuld.

Sonn nam zijn publiek mee langs een lange rij incidenten, die allen samen te vatten waren in een drietal hoofdonderwerpen:

• Onderhoud
• Terrorisme
• Cultuur

Deze hoofdzorgen werden vervolgens een voor een geïllustreerd met feitelijke incidenten. Het leidde herhaaldelijk tot zichtbare reacties, waarbij het publiek regelmatig vragen stelde of een mening uitte. De zorgen werden ook zichtbaar gedeeld door het publiek.

Duidelijk is dat een behoorlijk aantal mensen ook daadwerkelijk in actie komen. Zo is Betsy de Kock de opvolger van Evert Weijs als het gaat om de kerncentrales. Zij heeft het stokje overgenomen en gaat concrete stappen nemen. Zo was het goed te zien dat er ook politieke vertegenwoordiging was vanuit Steenbergen en Woensdrecht, naast een aantal Bergse politici. Vanuit België waren ook de nodige actieve personen aanwezig. In zijn geheel droeg de avond een gedeeld onrustgevoel, dat wel aantoonde dat elke beslissing in België met argusogen gevolgd wordt. De actieve aanwezigen beloofden dan ook informatie omtrent elke actie met elkaar te delen.

De cameraploeg ving de hele avond in beeld. Achteraf was er ook nog een interview met schrijver Sonn Franken, waarbij men met name inging op de vraag waar die grote onrust vandaan kwam en of met op te pakken maatregelen die onrust weggenomen kon worden. Wat dat betreft was het antwoord duidelijk: de centrales zijn ondertussen dusdanig verouderd, en dusdanig geteisterd door incidenten dat de huidige staat beslist niet tot een geruststellend gevoel kan leiden.

Behoorlijk wat aanwezigen vroegen of ze het boek “Dossier Doel” konden aanschaffen. Dat is inderdaad mogelijk via elke boekhandel in Nederland en België en via elke website. Daarbij is het boek ook direct te bestellen bij de uitgever Boekenindustrie ( www.boekenindustrie.nl ). Het boek bevat achterin een opsomming van incidenten, zodat de lezer een meer compleet beeld krijgt.

Hier een impressie van Fotograaf Bastin van Elzakkers