Achtergrond Veldteke 2020 BERREGS:

Dweil d’oew neus mar achternaar!

De neus is èt onderwerrep van ’t Veldteke van 2020. Ge kun t’r nie om’ééne kijke, zo gròòt is ‘t Veldteke. ‘n Mooi rond, sappeg roze eksemplaar. Lijkend van gaas mè d’n brilleke, zodatte drager z’n neus éél goed ken zien. Dit is bekant zo echt dagge aast mè dieje neus ken ruuke! ’t Veldteke 2020 nòòdegt uit om zellef ‘n gèève neus te make, die ginniemand et. Zo ééntje die ge de weg wijst en waarbij ge nie anders ken dan d’r achteraan dweile! Bij di d’ontwerrep vinde netuurlijk ok ‘t jaartal en ‘t omgekeerde stadswape trug. As ‘n soort van ontwerrepers’andtekening zijn jaartal en stadswape wa betref ‘t ontwerrep gelijk aan de voorgaande jare.

Di prachtege Veldteke is vanaf 17 januwari verkrijgbaar à € 4,- bij de reguliere verkòòppunte. En ge wit da d’elleke opgebrochte n’euro bedéén trug vloei in de Vastenavend van ons ammaal. 

 

Veldteke 2020 in het Nederlands: 

Dweil d’oew neus mar achternaar!

De neus is hét onderwerp van ’t Veldteke van 2020. Je kunt er niet omheen kijken, zo groot is het Veldteke. Een mooi rond, sappig roze exemplaar. Lijkend van gaas met een brilletje, zodat de drager z’n neus extra goed kan zien. Dit is bijna zo realistisch dat je er haast mee kan ruiken! ’t Veldteke 2020 nodigt uit om zelf een ‘gèève’ neus te maken, die niemand heeft. Zo eentje die je de weg wijst en waarbij je niet anders kunt dan er achteraan dweilen!

Bij dit ontwerp vindt men natuurlijk ook het jaartal en het omgekeerde stadswapen terug. Als een soort van ontwerpershandtekening zijn jaartal en stadswapen qua ontwerp gelijk aan de voorgaande jaren. Dit prachtige Veldteke is vanaf 17 januari verkrijgbaar à € 4,- bij de reguliere verkooppunten. En weet dat iedere opgebrachte euro gelijk terug vloeit in de Vastenavend van ons allemaal.