Afgelopen maandag 15 augustus was een bijzondere dag voor Bram Versluis, met zijn 99 jaar de oudste nog levende K.N.I.L militair van de eerste generatie (1930).

Deze gebeurtenis vond plaats in Huize Raffy te Breda, een zorgtehuis voor mensen met een Molukse en Indonesische afkomst. De datum 15 augustus is met name voor deze mensen, maar ook voor Nederland een belangrijke dag; het was de dag van de overgave van Japan. Sinds enkele jaren hangt ook op deze dag de vlag uit op de Peperbus en andere gemeentelijke instellingen. Eigenlijk vreemd dat we de bevrijding van het eigen land wel massaal vieren, maar dat een belangrijk hoofdstuk als de overgave van Japan eigenlijk haast geluidsloos voor bij trekt. En dat terwijl we behoorlijk veel mensen hebben die of ter plaatse gevochten en gestorven zijn, of die ons land daar vertegenwoordigd hebben. Veteranendag op 15 oktober is bij voorbeeld weer meer gericht op de Europese oorlog, en op diegenen die missies uitgevoerd hebben in Libanon, of meer recentelijk Kosovo en dergelijke. Het getuigt niet bepaald van eerbied en respect dat we de Japanse overgave zo eenvoudigweg voorbij laten gaan, terwijl zoveel Nederlanders en medelanders de verschrikkelijkste dingen ervaren hebben. En juist zij, die uiteen getrokken worden door twee totaal verschillende werelden verdienen meer waardering. Wat dat betreft mag de Nederlandse overheid, maar ook de Nederlandse samenleving zich wel eens de vraag stellen hoe dit beter op de kaart gezet moet worden. Voor hen die er bij waren was het in ieder geval een zeer speciale dag met veel emoties. En Nederland mag trots zijn op de mensen die er bij betrokken waren. Foto Nick Franken