Verkiezingen; het is tijd om de kandidaten eens aan het woord te laten.

 

Zoals elke keer bij de verkiezingen geven we de partijen en de kandidaten de kans om uit te leggen waar ze voor staan en wat ze met onze stad van zins zijn. Op die manier kunnen onze lezers zich een eigen oordeel vellen bij de keuzevorming op welke kandidaat ze moeten stemmen. Aan het woord is Rian Govers - Gabriels van de VVD.

Tot welke partij behoort u en waarom?

In 2013 heb ik enkele malen een bezoek gebracht aan de gemeenteraadsvergaderingen in Bergen op Zoom door op de tribune plaats te nemen. Daar kwam ik met diverse mensen in gesprek en nadat ik als “gast van de raad” had meegelopen, ben ik bewust lid geworden van een landelijke partij: de VVD. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie sprak mij aan vanwege de vriendelijke fractieleden, ik voelde mij er welkom en vanwege de kernwaarden “vrijheid” en “verantwoordelijkheid”. Je mag zijn wie je bent maar je bent verantwoordelijk voor jezelf èn de mensen om je heen en je omgeving. Wat doe jij eraan om iets te veranderen als dat volgens jou zou moeten?

 

Volgt uw partij landelijke richtlijnen en waarom voelt u zich daartoe aangetrokken? 

De landelijke richtlijnen zijn ter inspiratie. Als het gaat om de richtlijn dat ieder VVD raadslid een zgn VOG (verklaring omtrent gedrag) moet kunnen overleggen dan komt dat vanuit landelijk. Maar daarmee is niet echt iets mis. Dat zouden alle partijen moeten doen.

 

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

Ik zet mij niet af maar ben wel raadslid geworden om lokaal iets te bereiken. We willen toch allemaal een leuke woon en leefomgeving, ook voor de volgende generatie(s)? Het is wel waardevol om een netwerk richting Den Bosch, Den Haag en Brussel te hebben!

 

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

Stapje voor stapje gaan we de goede kant op. Deze erfenis rust nou eenmaal op ons dus we moeten het aanpakken. Toch moeten we ook investeren in de toekomst, stap voor stap.

 

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee? 

Bergen op Zoom is niet meer de duurste gemeente om te wonen. Onze inwoners willen een schone, veilige omgeving waar het goed toeven is. Door voldoende werkgelegenheid te borgen is het ook mogelijk in een betaalbare, leuke omgeving te wonen èn werken.

 

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen? 

Bergen op Zoom heeft een fantastische ligging aan spoor, snelweg en water. Dat kan nog veel beter benut worden. Ook voor de recreatie op en aan het water zijn er nog legio mogelijkheden zoals het aanleggen van cruiseschepen voor dagjesmensen, de jachthaven verdient meer uitstraling enz enz.

 

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?  

De bergse VVD-fractie heeft een nauwe samenwerking met de fracties uit de Brabantse Wal gemeenten Steenbergen en Woensdrecht en een bestuur overkoepelt het VVD netwerk ScheldeBrug dat bestaat uit  Bergen op zoom, Steenbergen en Tholen.

 

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van diensten sector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad? 

We moeten verbinden. De binnenstad verdient ondernemers met plannen en zij dienen bij die plannen alle mogelijke medewerking te krijgen als het gaat over procedures enz enz. Als een ondernemer een boterham kan verdienen, komt hij/zij echt wel! Het is een kwestie van vraag en aanbod, met de tijd meegaan. Wat voorbij is, is voorbij. Kijken naar de toekomst. Welke kansen dienen zich aan? Ontwikkel een visie en ga daarmee aan de slag. Niets doen is geen optie, dan kun je niets fout doen maar dan gebeurt er ook niets.

 

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

Kunst en cultuur maakt het aantrekkelijk om in een gemeente te wonen (en werken). Cultuur versterkt innovatie en creativiteit en zorgt voor identiteit en gemeenschapszin. Kunst(uitingen) zijn tevens belangrijk om de politiek “scherp te houden”, op de hak te nemen en/of kritische vragen te stellen. Bijv de schrijfkunst (literatuur) kan relevante info verschaffen  als het gaat over  het denken over recht, bestuur en politiek.

 

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

 Mijn persoonlijk motief om politiek actief te worden is vooral om de verbinding te maken. Dat we niet over inwoners maar met inwoners praten, luisteren naar wat er leeft. De politiek zoekt samen met de ambtenaren naar oplossingen van een bepaald probleem en de politiek besluit welke oplossing gekozen wordt.

Ik ben geboren en getogen in “de polder” waar “het weer” altijd nauwlettend in de gaten gehouden werd. Ook het waterpeil in de sloten, de kwaliteit van de sloten en watergangen, een gemaal enz enz is van belang om op het juiste moment voldoende (zoet) water beschikbaar te hebben. In de stad ervaart men juist weer overlopende straatkolken na een hevige regenbui op het toegenomen verharde oppervlak. We hebben te maken met veranderende klimaat omstandigheden en daarop moeten we inspelen. Dat is complex. Mijn kennis en kunde wil ik graag daarvoor inzetten.

 

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Als alle daken van gemeentelijke gebouwen, opslagloodsen, schuren, werktuigloodsen enz vol liggen met zonnepanelen. Als we voldoende woningen / woonvormen,  inwoners en bedrijvigheid hebben om iedereen aan het werk te hebben en houden, zorgen voor passend onderwijs dat aansluit bij de behoeften van bedrijven en passende zorg voor wie dat nodig heeft.

 

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u er aan doen om dit imago naar het positieve te trekken.

Ik weet niet goed wie “ze” nou zijn. En over welk “eigen gewin” dat zou gaan. Ik word er als raadslid geen cent wijzer van. Ik krijg een maandelijkse vergoeding maar daarvan word je niet rijk. Het raadslidmaatschap kost me veel (vrije) tijd (soms 20-40 u/week). Ik leer wel vele nieuwe mensen kennen, mag bij bedrijven en organisaties op bezoek komen. Dat stop ik wel in “mijn rugzak” en dat vind ik heel waardevol. Wij doen allemaal op onze eigen manier ons best om voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom een leuke woon- en leefomgeving te hebben en te houden, voor jong en oud.