Zorgverzekeraar CZ financiert als proef in 2011 een deel van de beweegcoach  in de gemeente Bergen op Zoom.

De Zorgverzekeraar maakt deelname aan Bewegen op Recept mogelijk voor haar klanten. Ook verzekerden van Delta Lloyd en Ohra kunnen hiervan gebruik maken.. Met een Beweegrecept van de huisarts kunnen patiënten begeleid worden naar het  reguliere sport-  en beweegaanbod. Tot voor kort kwam de bekostiging van Bewegen op Recept volledig op rekening van kortlopende projectsubsidies van bijvoorbeeld de landelijke organisatie voor zorgonderzoek  ZonMw en de landelijke organisatie voor Sport en bewegen NISB. Met deze stap van zorgverzekeraar CZ is er nu ook een belangrijke (financiële) link gelegd tussen het reguliere beweegaanbod en de eerstelijnszorg.

Bewegen op recept is twee jaar geleden gestart op initiatief van Beweegwijzer (onderdeel van Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom) en de gemeente Bergen op Zoom. Doel is om volwassenen, voor wie de stap naar het reguliere sportaanbod te groot is, te coachen naar een activiteit die bij de deelnemer past. De beweegcoach kijkt dan samen met de deelnemer welk sport- en beweegaanbod geschikt is en houdt daarbij rekening met de mogelijkheden van iemand. De coachingsgesprekken met de beweegcoach worden in 2011 door CZ, Delta Lloyd en Ohra gedeeltelijk betaalt. Voor de overige deelnemers wordt de beweegcoach in 2011 via ZonMw vergoed.

Alle nieuwe deelnemers voor Bewegen op Recept kunnen zich melden bij Vraagwijzer voor een afspraak met  beweegcoach mevrouw E. Asselbergs., telefoonnummer  0164-299491.