Arsis en Stichting Kunstpromotie Leeuwarden werken samen. Dit jaar zijn tijdens de Open Monumentendagen kunstenaars uit Leeuwarden te gast in Bergen op Zoom. Dit gebeurt in een uitwisselingstraject, georganiseerd door Stichting Kunstpromotie Leeuwarden en Arsis.

Opening

De opening van de Arsis Kunstroute onder de naam ‘Kunsten in de Monumenten’ is op vrijdagavond 10 september om 20:00 uur in de Blokstallen 2 en wordt verzorgd door Wethouder van Cultuur Maarten van Eekelen. Voorzitter van Arsis Bert van der Stoel zal ook spreken.

Deze avond is er ook een optreden van de Friese dichter Sieger van der Zwaag. Dit gebeurt in het kader van de uitwisseling tussen Arsis en Friese kunstenaars. Deze Van der Zwaag heeft tijdens het weekend een doorlopende digitale presentatie over meer dan 800 Friese steden, dorpen en buurtschappen met beeld en (dicht)tekst gemaakt. Bij de opening geeft hij een korte inleiding bij dit project.

Vervolgens wordt de tentoonstelling geopend en is er een borrel voor de aanwezigen.

Kunsten in de Monumenten is een unieke gelegenheid voor iedereen om in het weekend van 11 en 12 september 15 monumentenpanden te bezoeken, die (gedeeltelijk) voor het publiek worden opengesteld. In deze panden wordt ook het werk van 20 Arsisleden getoond. Bijzonder element in deze kunstroute is dat bovendien negen kunstenaars uit Leeuwarden hun werk exposeren. Dit gebeurt in de Blokstallen 2, het voormalig onderkomen van de archiefdienst.

Historisch en eigentijds

In voorgaande jaren nam Arsis ook deel aan de activiteiten tijdens de Open Monumentendagen in Bergen op Zoom. Bert van der Stoel, voorzitter van Arsis, vertelt: “Toen al is duidelijk geworden hoe goed de combinatie historische monumenten en eigentijdse kunst kan uitpakken. Niet alleen door de unieke presentatie van zowel het oude pand als de getoonde kunst, maar ook doordat er meer publiek mee wordt getrokken.” Kunstenaarsbestuurslid Jan Nederveen vult aan: “Het leuke is dat er een verrassende interactie plaats vindt. Eigenaren van historische panden hebben eenmalig gelegenheid hun woning aan publiek te tonen, dat geïnteresseerd is in kunst en kunstenaars vinden nieuw publiek in de mensen die de monumenten komen bezoeken

In november 2009 exposeerden acht Arsisleden in Leeuwarden tijdens een atelierroute in het indrukwekkende monument de Blokhuispoort, de voormalige gevangenis waar nu tal van culturele instellingen een onderkomen hebben gevonden. Die expositie was een groot succes, mede door de vele bezoekers.

Uitwisseling

Het tegenbezoek van de kunstenaars uit Leeuwarden vindt plaats tijdens ‘Kunsten in de Monumenten'. In de voormalige kantoor- en publieksruimten van de Gemeentelijke archiefdienst in Blokstallen 2 wordt een tentoonstelling ingericht met werk van schilders, grafici en ruimtelijk vormgevers dat in deze contreien nog niet te zien was en dat tot het beste kan worden gerekend dat Leeuwarden te bieden heeft.

Hekken als tentoonstelling

In week 35 gaat Arsis met Sprangers bouwbedrijf, het bedrijf dat op dit moment Gebouw-T verbouwt tot poppodium, samenwerken. Gezamenlijk gaan zij tien bouwhekken in de voormalige leeszaal van het archief plaatsen, waarmee er op deze locatie alternatieve tentoonstellingswanden gemaakt kunnen worden. Deze mogelijkheid wordt gecreëerd omdat in die ruimte zijn geen rechte wanden omdat dat onder het dak is.

Op deze hekken wordt het werk getoond van de Friese kunstenaars tijden de Open Monumentendagen.

Hiermee wordt aangetoond dat volledig verschillende organisaties, in heel andere werelden elkaar uitstekend kunnen ondersteunen en elkaar kunnen stimuleren projecten mogelijk te maken.

Kunsten in de Monumenten 2010 
11 en 12 september 2010 openingstijden: 13:00 - 18:00 
diverse panden op en rondom de gedempte haven in Bergen op Zoom
Kunstenaars uit Leeuwarden in de Blokstallen 2 
toegang: gratis
opening: 10 september 20:00 Blokstallen 2