Optocht op de Vette Dinsdag

 

In het Berregs:

 

Beleef d’Optocht as ’n eersteklas leut-passezjier

 

Mette Gròòte Optocht op de Vette Dinsdag van de

Vastenavend, dinsdagmiddag 13 jannewarie, zal t’r weer ’n

trebune worre geplaatst. Dees jaar op de Westersingel ter

òògte van de Gevangepoort. Recht op de plek waar ok

Prins Wannes de Derde n’en z’n gevolleg ’t defilee zulle

n’afneme. Ge zijt dus in éél goei gezelschap agge dèèr òòg

en dròòg, de trebune n’is overdekt, zit. Bij de trebune

worde ok nog ’s getrakteerd op ’n gèèf stukske

vastenavendmeziek van ’n lekkere dweilbend.

 

In de nabij’eid van de trebune kunde ’n natje n’en ’n

dròògje n’ale. ’n Twaletverziening is in de buurt. De

trebune wor mede mogelek gemakt deur de finesjeele

steun van ’t Meeussen Fonds.

 

De trebune n’et slechs 180 zitplekke n’en kaarte zijn à €

17,50 te kòòp bij Boon’s Markt of de Primera op ‘t

Zonneplein. De trebune is mette Gròòte Optocht ope vanaf

12:00 uur.

 

In het Nederlands:

Beleef de Optocht als een eersteklas leut-passagier

Tijdens de Grote Optocht op de Vette Dinsdag van de Vastenavend, dinsdagmiddag 13 februari, kunt u weer gebruik maken van een tribune. Dit jaar op de Westersingel ter hoogte van de Gevangenpoort. Precies op de plaats waar ook Prins Wannes de Derde en z’n gevolg het defilé zullen afnemen. Je bent dus in heel goed gezelschap als je daar hoog en droog, de tribune is overdekt, zit. Bij de tribune word je ook nog eens getrakteerd op een goed stukje vastenavendmuziek van een lekkere dweilband.

In de nabijheid van de tribune kun je ‘een natje en een droogje’ halen. Een toiletvoorziening is in de buurt. De tribune wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Meeussen Fonds.

De tribune heeft slechts 180 zitplaatsen en kaarten zijn à € 17,50 te koop bij Boon’s Markt of de Primera op het Zonneplein. De tribune is tijdens de Grote Optocht open vanaf 12:00 uur.