In medische laboratoriumdiagnostiek

Intensieve samenwerking vijf ziekenhuizen in medische laboratoriumdiagnostiek

 

     

De vijf ziekenhuizen Adrz, Amphia, Bravis, ETZ en ZorgSaam slaan de handen ineen om de bestaande samenwerking verder te versterken op het gebied van de medische microbiologie, klinische chemie & hematologie en pathologie. De ziekenhuizen nemen tot uiterlijk 2028 de tijd voor het samenvoegen van alle medische laboratoriumdiagnostiek in één nieuwe organisatie. Hoe deze organisatie er precies uit komt te zien, zal nog worden uitgewerkt. Voorlopig wordt als werknaam voor deze samenwerking ‘Diagnostica Vita’ gebruikt.

De vijf ziekenhuizen willen hiermee de best mogelijke diagnostiek dichtbij en toegankelijk houden voor de inwoners in het gehele verzorgingsgebied. Door directe beschikbaarheid van de resultaten na slechts één keer materiaal afnemen, kunnen huisartsen en behandelend specialisten in ziekenhuizen snel, efficiënt en met betrouwbare gegevens de noodzakelijke behandeling starten.

De vijf ziekenhuizen beschouwen de laboratoria als een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het zorgproces. Om die reden blijven de laboratoria deel uitmaken van de eigen organisaties.

Intentieverklaring

Na een grondige verkenning hebben de ziekenhuizen de 'Intentieverklaring strategische samenwerking medische diagnostiek' opgesteld, die vrijdag 22 december 2023 is ondertekend. De betekenis van deze intentieverklaring ligt hierin:

•         Het reeds ingezette proces van regionalisering en samenwerking wordt door de vijf ziekenhuizen voortgezet en afgerond;

•         Naast het vergroten van de omvang binnen elke discipline, wordt gewerkt aan het creëren van een organisatiestructuur die de verbinding tussen alle disciplines versterkt en ondersteunt;

•         Er wordt helderheid geschapen over een toekomstig vooruitzicht, met als doel alle direct betrokken medewerkers en medisch specialisten uit te nodigen om hun bijdrage te leveren aan dit toekomstbeeld.

 

In 2024 wordt, met actieve input vanuit de laboratoria, ook gewerkt aan het verder verfijnen van het nieuwe organisatorische model.

Historie

Al in 2016 zijn de eerste stappen gezet in de beoogde samenwerking. In dat jaar startte de samenwerking tussen Amphia, Bravis en ZorgSaam op het gebied van medische microbiologie. Het resultaat was Microvida. Deze samenwerking breidde in 2020 uit met de toetreding van ETZ.

Daarna begonnen Bravis en ETZ een samenwerking op het gebied van pathologie door het onderbrengen van de laboratoria in Pathologie Zuid-West Nederland. Adrz en ZorgSaam hebben hun pathologieonderzoek ondergebracht bij Pathan. Deze dienstverlening van Pathan zal mogelijk overgaan naar Pathologie Zuid-West Nederland. Het is belangrijk dat deze overgang dan zo goed mogelijk wordt geborgd.

Parallel ontstond ook samenwerking tussen Bravis en ZorgSaam op het gebied van de klinische chemie. Accureon is hiervan het resultaat. Vanaf 1 januari 2024 maakt ook Adrz deel uit van deze samenwerking. Een fusie tussen Accureon en ETZ is in voorbereiding.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring bekrachtigen de vijf ziekenhuizen de intentie om hun diagnostische disciplines bij elkaar te brengen. Zowel binnen de verschillende onderdelen als in de gezamenlijke organisatie. De vijf ziekenhuizen zijn zowel aandeelhouder (voor borging van de zeggenschap) als klant (voor borging van de dienstverlening).