Dialectgenootschap De Berregse Kamer zet zich in om het Bergs dialect levend te houden zowel in woord als in geschrift.

Het genootschap doet dit door het uitgeven van boekjes over en in het dialect én het organiseren van een aantal activiteiten waarvan het Gròòt Berregs Diktee het bekendst is.

In deze tijd van het jaar - nu het onvervalst Bergs dialect min of meer de voertaal wordt in de stad - breekt voor Dialectgenootschap De Berregse Kamer een drukke tijd aan.

 

’N LESKE BERREGS

 

Het genootschap richt zich niet alleen op de volwassen Bergenaren, maar wil juist ook kinderen erop wijzen dat het dialect een wezenlijk onderdeel is van het culturele erfgoed van de stad. Daarom heeft het dialectgenootschap voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool een dialectles ontwikkeld onder de titel: ‘n Leske Berregs.

De komende weken trekken de leden van De Berregse Kamer naar een aantal basisscholen om dit Leske Berregs te verzorgen. Scholen – die dat nog niet gedaan hebben - kunnen zich nog steeds bij het Dialectgenootschap opgeven.

 

STRIPKESAVEND

 

Veel Bergenaren worstelen als ze in het dialect willen schrijven met vragen als: waar moet nu wel en waar niet een apostrof of hoe zit het nu met de streepjes op de o en de e; moet ze voorover of juist achterover? Om aan al deze vragen een einde te maken organiseren CKB De Maagd en Dialectgenootschap De Berregse Kamer op woensdag 25 januari a.s. voor de vierde keer de stripkesavend. Tijdens deze avond worden alle raadsels en regels onthuld van het correct dialectschrijven.

 

BERREGS JEUDDIKTEE EN GRÒÒT BERREGS DIKTEE

 

Zoals gebruikelijk op de woensdag na het Neuzebal, organiseert Dialectgenootschap De Berregse Kamer – op woensdag 1 februari – voor de 18e keer het Gròòt Berregs Diktee onder het motto: Trug nar school. De dicteeavond wordt gehouden in de zaal van Het Zwijnshoofd.

Diezelfde dag wordt ’s middag op dezelfde locatie het Berregs Jeugddiktee voorgelezen.

 

GE KEN KOMME, DE MATTE LEGGE

 

November vorig jaar bracht De Berregse Kamer in een oplage van 2000 stuks het boekje uit: “Ge ken komme, de matte legge.” De verkoop van dit boekje met typisch Bergse gezegden, uitdrukkingen en spreekwoorden is fantastisch verlopen. Bij de Bergse boekverkopers en de andere verkooppunten liggen nog enkele exemplaren op de plank. De Berregse Kamer is er trots op dat dit boekje in amper drie maanden al een echt “kelekters aaitem” is geworden.

 

D’APPOSTROFFEE

 

D’ApposTroffee is de wisselprijs die De Berregse Kamer uitreikt aan de vastenavendoptocht-deelnemer die naar oordeel van een jury het creatiefst (en foutloos) het Bergs gebruikt in de optocht.

Optochtdeelnemers kunnen advies vragen aan leden van de Berregse Kamer op de zaterdagen van de optochtinschrijving.

 

INFORMATIE

 

Opgeven voor ’n Leske Berregs, het Berregs Jeugddiktee, het Gròòt Berregs Diktee én allerlei informatie opvragen over de activiteiten van de Berregse Kamer kan via de website:

www.deberregsekamer.nl