Het derde Bergs Cultuurfestival dat op zaterdag 1 oktober zou plaatsvinden in theater Den Enghel kan helaas geen doorgang vinden.

De gezondheid van een van de organisatoren laat het momenteel niet toe dit bijzondere festival te realiseren.

Er is een nieuwe datum vastgelegd.

Het derde Bergs Cultuurfestival zal plaatsvinden op zaterdag 11 maart 2023 in Theater Den Enghel.

Het festival geeft extra Bergs elan aan de nationale boekenweek.

De organisatie hoopt dan vele enthousiaste deelnemers vast te leggen .

Het doel van dit festival is drieledig:

1. Beoefenaars van cultuur uitingen een gratis podium bieden

2. De kans bieden tot samenwerking en kruisbestuiving tussen de beoefenaars van verschillende cultuur uitingen

3. Het publiek gratis een zo breed mogelijk zicht geven op allerlei culturele uitingen

 

De organisatie hoopt namens Brabantse Wal in Beeld vele bezoekers te mogen verwelkomen.