Wetenschapscommissie beloont twee onderzoeken van Bravis-medewerkers

Vorige week kregen kinderarts Christiaan van Woerden en internist-nefroloog Marga Eshuis van de wetenschapscommissie van het Bravis ziekenhuis allebei een cheque van 10.000 euro overhandigd. Met deze financiële steun kunnen zij hun eigen wetenschappelijk onderzoek tot leven brengen.  “Heel gaaf om te zien dat Bravis als algemeen ziekenhuis wetenschap zo hoog in het vaandel heeft staan en medewerkers stimuleert om hun eigen onderzoek op te zetten”, vertelt Christiaan.

Het was de eerste keer dat medewerkers bij de wetenschapscommissie subsidie konden aanvragen. “Bravis wil graag investeren in (eigen) wetenschappelijk onderzoek en medewerkers prikkelen om hun eigen ideeën tot leven te brengen. Onderzoek draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en als ziekenhuis willen we onze zorg natuurlijk continue verbeteren”, geeft Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur, aan. De inzendingen ‘Oplossingsgerichte consultvoering ter bevordering van patiëntparticipatie’ van kinderarts Christiaan van Woerden en ‘Uitkomsten van percutaan geplaatste PD katheters in het Bravis ziekenhuis’ van internist-nefroloog Marga Eshuis werden door de wetenschapscommissie beloond met een subsidie van 10.000 euro. “Daar zijn we natuurlijk erg trots op”, vertelt Marga. “Het laat zien dat het ziekenhuis echt denkt aan haar patiënten en dat we ervoor willen gaan om de kwaliteit van onze zorg nog verder te verbeteren.” Hieronder worden de onderzoeken van Christiaan en Marga toegelicht.

Oplossingsgerichte consultvoering ter bevordering van patiëntparticipatie

Tijdens een consult bij de kinderarts of kinderverpleegkundige zijn kinderen weinig aan het woord. Het zijn vooral de ouders (ongeveer 35% van de tijd) en de artsen of verpleegkundigen (ongeveer 60%) die het woord voeren. Ondanks dat kinderen weinig zeggen (ongeveer 5%), vragen ze non-verbaal toch veel aandacht. Christiaan wil met zijn onderzoek ‘Oplossingsgerichte consultvoering ter bevordering van patiëntparticipatie’ uitzoeken in hoeverre kinderen betrokken worden of aan het woord zijn tijdens een consult en hoe die betrokkenheid met behulp van een speciale gespreksmethodiek verbeterd kan worden. 

 

In deze video geeft Christiaan meer informatie over zijn onderzoek: https://youtu.be/YJE6NQLmyic  

 

Uitkomsten van percutaan geplaatste PD katheters in het Bravis ziekenhuis

Om buikvliesdialyse te ondergaan hebben patiënten een katheter nodig. In de meeste ziekenhuizen wordt deze katheter ingebracht op de operatiekamer (OK).Hiervoor moet de patiënt onder volledige narcose. Het Bravis ziekenhuis is een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die gebruik maakt van een andere methode. Dankzij deze methode hoeven de patiënten niet onder volledige narcose en hopelijk in de toekomst niet naar de OK. Patiënten hoeven zodoende niet te overnachten in het ziekenhuis en buikvliesdialyse is ook toegankelijk voor patiënten die niet onder volledige narcose kunnen. “Als arts kan ik wel denken dat iets beter is voor de patiënt, maar zolang het niet onderzocht is kan ik het eigenlijk nooit met zekerheid zeggen”, vertelt Marga. Met haar onderzoek wil ze, samen met internist-nefroloog Harmen Krepel en het chirurgisch team, in kaart gaan brengen hoe de behandelingen in Bravis verlopen en hoe de geplaatste katheters functioneren. Deze uitkomsten vergelijkt ze vervolgens met de ‘oude’ methode. “Zodat we straks zeker weten of dat wat wij als gevoel hebben ook klopt”, licht Marga toe.

 

In deze video geeft Marga meer informatie over haar onderzoek: https://youtu.be/H-ton_mMxkY 

Hoge kwaliteit en meer eigen onderzoek

“Ik was heel verrast over de kwaliteit van de inzendingen”, vertelt wetenschapscoördinator Heleen Vromans enthousiast. “De wetenschapscommissie bestaat pas één jaar, maar je ziet dat wetenschap leeft binnen de organisatie en dat onze medewerkers ook goede ideeën en initiatieven voor onderzoek hebben. Voorheen sloten we als ziekenhuis voornamelijk aan bij onderzoeken die door anderen opgezet waren, maar met de komst van het wetenschapsfonds kunnen we als wetenschapscommissie onze medewerkers nu ook de (financiële) mogelijkheden bieden om hun eigen onderzoek op te zetten.”