Over de penningmééster van de fééstkemissie...

“Oew penningske n’offere” is ‘n ééuwenouw gezegde, datter op neer komt dagge ’n kleineg’eid bijdraagt aan ‘n gròòter iets: bevobbeld ons gròòte féést. Want “kleine bietjes make n’t verreke vet...”

Zowiets motte penningmééster van de fééstkemissie ebbe gedocht toen t’ie op ‘n lumineus idee kwam: ‘n jubeleejempenning! Net as bij ‘n gròòt memènt in ‘t konekluk uis kunde zo’n feit markere deur ‘n penning uit te geve. ‘n Gedenkpenning eigelek, zoda d’iederéén ‘n tastbaar erinnering op z’n schouw ken zette, of in de glaze kast ofzo. Om later nog ‘s trug te denke aan zo’n iestories òògtepunt in de geschiedenis van de Vastenavend.

Zeve keer ellef jaar Vastenavend viere n’in vrij’eid: da’s biezonder. Én... in goeie gezond’eid: wa vandaag de dag al eve biezonder dreig te worre. Zeve keer ellef, mooi om te gedenke! Deur zo’n penning te kòòpe draagde ok wir oew stééntje bij aan ‘n gròòtse viering van da gròòte féést van d’eeuwege leut: nouw en in de toekomst. Binnekort zal d’eerste penning worre gesloge deur ’n éél vernaam persòòn, mar ge ken t‘m. De penning kunde al vanaf vrijdag 19 november ekskluzief rizzervere vieja de wepsaait van de Stichting Vastenavend. Zo’n prachteg kelèkters-aaitem kost mar € 22,00 vor de lief’ebber.

 

Over de penningmeester van de feestcommisie...

“Je penninkje offeren” is een eeuwenoud gezegde, dat erop neer komt dat je een kleinigheid bijdraagt aan een groter iets: bijvoorbeeld ons grote feest. Want “kleine beetjes maken het varken vet...” Zoiets moet de penningmeester van de feestcommissie hebben gedacht toen hij op een lumineus idee kwam: een jubileumpenning! Net als bij een groot moment in het koninklijk huis kun je zo’n feit markeren door een penning uit te geven. Een gedenkpenning eigenlijk, zodat iedereen een tastbare herinnering op z’n schouw kan zetten, of in de glazenkast of zo. Om later nog eens terug te denken aan een historisch hoogtepunt in de geschiedenis van de vastenavend.

Zeven keer elf jaar vastenavend vieren in vrijheid: dat is bijzonder. Én... in goede gezondheid: wat vandaag de dag al even bijzonder dreigt te worden. Zeven keer elf, mooi om te gedenken! Door zo’n penning te kopen draag je ook weer je steentje bij aan een grootse viering van dat grote feest van de eeuwige leut: nu en in de toekomst.

Binnenkort zal de eerste penning worden geslagen door een heel voornaam persoon, maar je kent hem. De penning kun je al vanaf vrijdag 19 november exclusief reserveren via de website van de Stichting Vastenavend. Zo’n prachtig collectors-item kost maar € 22,00 voor de liefhebber.

www.stichtingvastenavend.nl