Ebbe jullie d'r al zin in...

NL

Het Veldteken van dit jaar stelt een wit raamkozijn voor met twee houten luiken. Luiken die veel te lang dicht zijn geweest! Erachter klinkt gezang, muziek en belletjes… Met een harde knal worden ze opengeslagen, en in het raam verschijnt de Nar, het ultieme kenmerk van de leut. De Nar geeft, met een triomfantelijk gebaar aan dat het tijd is, dat het weer kán, dat we naar buiten mogen.

Dat we er met zijn allen weer tegenaan kunnen om te gaan dweilen en om het jubileum te vieren. Als je goed kijkt, zie je dat het jubileumjaar, 7x11, wordt aangegeven in de planken van de luiken. Het jaartal 2022 staat in de sluitsteen in de rollaag boven het kozijn. Op het pak van de Nar staat het omgekeerde stadswapen.

Het veldteken is dit jaar ontworpen door Gerben Bakx. Het is gemaakt van gips en met het bekende rood-witte worstentouwtje kun je het met trots om je nek dragen. Het veldteken is verkrijgbaar vanaf vrijdag 14 januari bij de bekende verkoopadressen en uiteraard bij de Boerinnekes.

Berregs:

Op ’t veldteke van dees jaar sta d‘n wit raamkezijn mè twee oute luike d’r aan. Luike die vuste lang dicht zijn gewist. Dèèrachter oorde gezang, meziek, gestommel en bellekes… Mè d’n arde klap worre de luike n’ope gesloge, in ’t raam ziede de Nar, ’t ultieme kenmerrek van de leut! De Nar gif mè d’n triejomfantelek gebaar aan da d’t d’òògste tijd is, da d’t wir kèn, damme wir nar buite magge. Damme d’r messenalle wir tegenaan kenne n’om te gaan dweile en netuurlek om ’t jubeleejem te viere.

Agge goed kekt , ziede da d’t jubileejemjaar wor aangegeve deur de getalle n’in de planke van de luike. ’t Jaartal 2022 kende leze n’op de sluitstéén in de rollaag bove n’t kezijn. Op ’t pak van de Nar ziede ’t omgedraaide stadswape.

’t Veldteke n’is dees jaar ontworrepe deur Gerben Bakx. ’t Is gemakt van gips en mè d’t bekende ròòd-witte worstetouwke kun d’t fier om oew nek ange. Ze zijn verkrijgbaar vanaf 14 jannewarie bij de bekende verkòòpadresse en netuurlek bij de Boerinnekes.