Vastenavend - Bas van Oevelen en Arie Franken zijn heel stellig: ‘De discussie draait te veel om de stenen en de centen.’

 

Beide heren van Stichting Vastenavend zijn bezorgd over de toekomst van het Vastenavend feest: ‘Er wordt te weinig over het bouwen gepraat, het lijkt erop dat de discussie telkens weer over de centen en de stenen gaat. Maar juist het bouwen zelf is een onmisbaar onderdeel van de Vastenavend Cultuur. Sterker nog, het is een onmiskenbaar onderdeel van de Bergse cultuur.’

Al een poos lijkt de Bergse overheid op ramkoers te liggen met de Bergse Vastenavend. Al jaren is er gesteggel omtrent het onderkomen van de Bergse bouwclubs. Afspraken over nieuwbouw en veiliggestelde bouwbudgetten zijn van tafel geveegd door het noodlijdende stadsbestuur. De financiële malaise van de stad noopt tot andere acties.

Dat men gedurende al die jaren, hangende de vooruitzichten op nieuwbouw, het onderhoud niet heeft uitgevoerd en er dus een acute ramp dreigt voor de bouwers, daar besteedt het college weinig aandacht aan.

Sterker nog, de gemeente Bergen op Zoom heeft zich eenzijdig teruggetrokken uit het convenant met de partijen Stichting Bergse Bouwers, Stichting Halwana en Stichting Vastenavend.

Maar Stichting Vastenavend trekt opnieuw aan de bel: ‘Het is belangrijk na te denken en verdere acties te ondernemen over een nieuwe manier van bouwen. Tijden veranderen, zo ook de materialen en wijzen waarmee en hoe gebouwd wordt. Maar ook biedt nieuwe technologie zoals 3D allerlei aantrekkelijke en efficiënte mogelijkheden. Het is ook nog eens aantrekkelijk voor de jeugd, en die willen we erbij betrekken. Want dat er nieuwe aanwas vanuit de jeugd nodig is, moge wel duidelijk zijn. De bouwclubs hebben vers bloed nodig,’ aldus Bas.

 

De teneur vanuit de gemeente lijkt te zijn dat het allemaal te duur is. En dus gaat de discussie daar steeds weer over. Maar ondertussen heeft het onderwijs aangegeven ook aan te sluiten en zo de nieuwe manier van bouwen te ondersteunen, ja zelfs op een hoger niveau te tillen.

Ook ondernemers hebben al positief gereageerd, ook zij willen aansluiten bij wat een masterplan “Het nieuwe bouwen” moet worden. Het doel hierbij is om te komen tot een duurzaam, toegankelijk en betaalbaar bouwproces. 

Al in 2017 is een groep van enthousiaste, betrokken en vaardige bouwers aan de slag gegaan om nieuwe wegen te vinden in het hele bouwproces. 

De dinsdagmiddag is een van de belangrijkste mijlpalen in het Bergse feest als ruim 65.000 mensen zich verzamelen langs het parcours van de optocht. 

De vele bouwclubs in de regio zijn een heel jaar bezig om de mooiste gerijkes te creëren. Al die betrokkenheid is de ziel onder de beleving van de optocht. En juist hier komt de toekomst in het gedrang als er te weinig nieuwe bouwleden bijkomen. 

Met de nieuwe bouwmethodes, volgens de nieuwste technieken en werken met de nieuwste materialen, komen er juist kansen omdat het de jeugd is, waar het vuur aangewakkerd kan worden

En vandaar dat er een nieuwe focus in de benadering nodig is,’ aldus Bas. ‘Ten eerste gaat het om de inhoud: waar gaan we naar toe met de nieuwe methoden. Ten tweede moeten we ons de vraag stellen wat de faciliteiten zijn. Denk aan de jeugd, de nieuwe bouwmethoden en dergelijke. Ten derde moeten we ons buigen over hoe we dat financieel geregeld krijgen.’

 

Arie knikt instemmend. Ik krijg te horen over het plan van de VastenavendAkkedemie. 

Twintig jaar geleden werd dit idee al te berde gebracht. Het lijkt er nu op dat het een concreet gezicht kan krijgen. Mits… er voldoende financiële draagkracht verkregen wordt.

Dat is ook de reden dat Stichting Vastenavend juist nu over de inhoud wil praten zonder inspanningen van het ambtelijk apparaat. De Stichting trekt het verhaal.

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente zou met dit plan onder de 100.000 euro kunnen blijven,’ aldus Arie Franken.

Ik verneem over een lesprogramma dat al mogelijk is voor een bedrag van 7.500 €. Technische apparatuur en voorzieningen worden ingeschat op 22.500 euro. Kortom, het model vergt zo’n 30.000 € om van start te kunnen gaan.

Stichting Mastboom Brosens heeft een subsidie toegewezen van maar liefst 22,500 euro. Een subsidie die bedoeld is om “het nieuwe bouwen” extra te stimuleren. 

 

We willen nadrukkelijk op de inhoud ingaan,’ vertelt Bas. ‘We willen met een goede onderbouwing aantonen dat de Vastenavend- en bouwcultuur zoveel meer is dan alleen een aardig tijdverdrijf voor een grote groep mensen.’

 

Over die VastenavendAkkedemie en het onderwijs gesproken. ‘Er moeten wel eerst een paar dingen op orde zijn: Juiste huisvesting voor de bouwclubs en bouwprocessen die meebewegen met de behoeften van het bedrijfsleven, waar het onderwijs voor opleidt,’ aldus Bas.

 

Het klinkt allemaal spannend, en dat is het ook. Het gaat immers over een Vastenavend feest en beleving die toekomstbestendig zijn. Het gaat om het in stand houden van een stuk Bergs DNA. Bij deze dan ook de oproep aan het gemeentelijk bestuur om mee te praten over de inhoud en zich niet te verschuilen achter financiële angsten. Iedere Bergenaar, elke bouwer, alle bouwclubs, het onderwijs, Stichting Bergse Bouwers, Stichting Halwana, Stichting Vastenavend en tal van ondernemers zijn bereid om er hun schouders onder te zetten.

Dan zouden de bestuurders van onze stad Bergen op Zoom toch niet kunnen achterblijven?