Het Bravis Ziekenhuis heeft ons weer heel wat te melden

Bravis ziekenhuis sluit boekjaar 2020 af met positief resultaat 

Het Bravis ziekenhuis heeft ondanks COVID-19 de positieve jaarresultaten in 2020 kunnen voortzetten. Het resultaat van 7,5 miljoen euro is gelijk aan het resultaat dat in 2019 is behaald.

De impact van de pandemie op de omzet en het resultaat is meegevallen. Weliswaar is de gerealiseerde omzet met bijna 10% gedaald. Dat is een gevolg van het afschalen van zorg om patiënten met COVID-19 te kunnen behandelen. Het omzetverlies is dankzij de landelijke regeling van zorgverzekeraars gecompenseerd en heeft het resultaat niet geraakt. Extra kosten als gevolg van COVID konden met de regeling worden gefinancierd. 

Met het voortzetten van de positieve resultaten verbetert de vermogenspositie van het Bravis ziekenhuis en blijft het ziekenhuis financieel gezond.  

In aanloop naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis is financiering een belangrijke stap. Met voortzetting van de positieve resultaten kan deze stap met vertrouwen tegemoet worden gezien. Voor 2021 en 2022 zal echter de impact van COVID-19 op de patiëntenzorg en financiering nog onzekerheden kennen.  

Op donderdag 17 juni 2021 houdt het ziekenhuis de bijeenkomst ‘Bravis en Maatschappij’, waarin de maatschappelijke verantwoording wordt afgelegd. Tijdens deze bijeenkomst een terugblik op COVID-19 en een blik op de toekomst en nieuwbouw. Het jaardocument 2020 zal dan als een digitaal jaarverslag beschikbaar komen. 

 

Bravis start met BeterDichtbij 

Direct contact met de arts via app

Het Bravis ziekenhuis is gestart met BeterDichtbij voor makkelijk contact tussen arts en patiënt. Met de BeterDichtbij app kunnen patiënten rechtstreeks hun vraag stellen aan hun zorgverlener, gewoon vanuit huis en op elk moment.  

Via de app kan niet alleen een vraag gesteld worden, maar bijvoorbeeld ook foto’s of bestanden meegestuurd worden. Daarnaast kunnen patiënten via de app uitgenodigd worden voor beeldbellen. Bravis start met een pilot op vier afdelingen: kindergeneeskunde, revalidatie, oncologie en reumatologie. Na drie maanden wordt het werken met BeterDichtbij geëvalueerd. Bij succes gaat stapsgewijs het hele ziekenhuis werken met de app. 

 

Zorg dichtbij  

Meer digitaal patiëntencontact past in de ontwikkeling van het ziekenhuis naar ‘Het nieuwe Bravis’, waar de zorg voor patiënten niet alleen plaatsvindt binnen de muren van het fysieke ziekenhuis, maar ook steeds meer bij samenwerkende zorgverleners, Bravispunten of gewoon thuis. 

 

“We bouwen aan een nieuw ziekenhuis. Niet alleen van steen, maar ook aan de zorg van de toekomst, aldus Bianka Mennema-Vastenhout, bestuursvoorzitter van het Bravis ziekenhuis. “Bij deze ontwikkeling hoort een andere manier van patiëntencontact. Als patiënt beslis je samen met jouw zorgverlener wat voor jou het beste is en daarin heb je als patiënt zelf de regie in handen. De BeterDichtbij app is daarin een handig hulpmiddel.”