Ondanks alle beperkingen zijn dit jaar uiteraard een veldteken, de broche en het vastenavendliedje van 2021 op CD verkrijgbaar.

Hieronder leest u waar u deze kunt verkrijgen. 

Veldteken 

Het veldteken van 2021 bestaat uit een prinsenkroontje, in de vorm van een bloem, met daar omheen bladloof. In de voet van het veldteken is het jaartal en het omgekeerde stadswapen van ’t Krabbegat geplaatst. Het veldteken verbeeldt het motto van 2021- Me bloeie wir op! - en verwijst naar een nieuwe ‘Òòg’eid’.

Het ontwerp legt ook een link naar de coronapandemie, die de wereld en daarmee ook ’t Krabbegat in zijn greep houdt. ‘Corona’ betekent ‘kroon’. Het prinsenkroontje in het ontwerp verwijst daarmee ook naar corona. Deze verwijzing is bedoeld om de historische betekenis van deze pandemie te benadrukken en de gevolgen van deze pandemie voor de samenleving. Want het is voor het eerst sinds 1953 dat Vastenavend op een heel andere manier zal worden gevierd dan we normaal gewend zijn.

Het veldteken is dit jaar, vanwege de beperkingen bij het productieproces, in één kleur, te weten gebronsd gepatineerd en vernist, verkrijgbaar.

Broche

Ook de broche is dit jaar verkrijgbaar. Net als andere jaren is het ontwerp gelijk aan dat van het veldteken, alleen dan de helft kleiner en met, zoals het bij een broche betaamt, een speld. De broche is gebronsd en met een speciale techniek gepatineerd en is in een gelimiteerde oplage gemaakt. Zowel het veldteken als de broche, beide à € 4,- (per stuk), zijn vanaf vrijdag 22 januari in de winkel verkrijgbaar bij Boon’s Markt, Van Oers Ambachtsbakker Bergse Plaat en Versmarkt De Zeeland. Online zijn het veldteken en de broche verkrijgbaar bij Dietsvorst Feestartikelen en de Bergse Dumphal. Met uw donatie voor het veldteken en de broche van € 4,- (per stuk) steunt u de Bergse Vastenavend.

Vastenavendliedje

Het vastenavendliedje van 2021 ‘Me bloeie wir op!’ is vanaf maandag 25 januari à € 8,- op CD in de winkel verkrijgbaar bij Boon’s Markt, Van Oers Ambachtsbakker Bergse Plaat en Versmarkt De Zeeland. Online is de CD verkrijgbaar bij Dietvorst Feestartikelen en de Bergse Dumphal. Tevens is het vastenavendliedje van 2021, en andere jaren, te streamen op Spotify en te downloaden bij Apple Music. Zoek op ‘Me bloeie wir op!’, of, als je alle muziek wilt vinden, op ‘Vastenavend in ’t Krabbegat’. Door legaal Vastenavendliedjes te beluisteren ondersteun je de Bergse Vastenavend.

 

PERBERICHT BERREGS

Veldteke, brosj en vastenavendliedje Ondanks alle beperkinge zijn ’t veldteke, de brosj en ’t vastenavendliedje van 2021 op CD verkrijgbaar. Ieronder leesde waar dagge ze ken verkrijge.

Veldteke

’t Veldteke van 2021 besta d’uit ’n prinsekròòntje, in de vorrem van ’n blom, mè dèèr om’één bladloof. In de voet van ’t veldteke is ’t jaartal en ’t omgekeerde stadswape van ’t Krabbegat geplaatst. ’t Veldteke verbeeldt ’t motto van 2021 – Me bloeie wir op! – en verwijst nar ’n nuuwe n’Òòg’eid. ’t Ontwerrep leg d’ok ’n link nar de coronapandemie, die de wereld en dèèrmee ok ’t Krabbegat in z’n greep ouwt. ‘Corona’ betekent ‘kròòn’. ’t Prinsekròòntje in ’t ontwerrep verwijst dèèrmee ok nar corona. Deze verwijzing is bedoeld om d’istoriese betekenis van deze pandemie te benadrukke en de gevollege van deze pandemie vor de sameleving. Want ’t is vor ’t eerst sins 1953 da Vastenavend op ’n éél andere menier zal worre gevierd dan me normaal gewend zijn. ’t Veldteke is di jaar, vanwege de beperkinge bij ’t preduksiepresès, in één kleur, te wete gebronsd gepatineerd en vernist, verkrijgbaar.

Brosj

Ok dees jaar is t’r wir ’n brosj verkrijgbaar. Net as d’andere jare is ’t ontwerrep gelijk aan da van ’t veldteke, alléén dan d’elleft kleiner en mè, zowas ‘t ’n brosj betaamt, ’n speld. De brosj is gebronsd en mè d’n speesjale techniek gepatineerd en is in ’n beperrekte n’oplage gemakt. Zowel ’t veldteke n’as de brosj, beide à € 4,- (per stuk), zijn vanaf vrijdag 22 jannewarie in de winkel verkrijgbaar bij Boon’s Markt, Van Oers Ambachtsbakker Bergse Plaat en Versmarkt De Zeeland. Onlain zijn ‘t veldteke n’en de brosj verkrijgbaar bij Dietvorst Feestartikelen en de Bergse Dumphal. Mè d’oew donasie vor ‘t veldteke n’en de brosj van € 4,- (per stuk) steunde de Berregse Vastenavend.

Vastenavendliedje

‘t Vastenavendliedje van 2021 ‘Me bloeie wir op!’ is vanaf maandag 25 jannewarie à € 8,- op CD in de winkel verkrijgbaar bij Boon’s Markt, Van Oers Ambachtsbakker Bergse Plaat en Versmarkt De Zeeland. Onlain is de CD verkrijgbaar bij Dietvorst Feestartikelen en de Bergse Dumphal. Dèèrneve n’is ’t vastenavendliedje van 2021, en andere jare, te strieme n’op Spotify en binne te n’ale bij Apple Music. Zoek op ‘Me bloeie wir op!’, of, agge alle meziek wil vinde, op ‘Vastenavend in ’t Krabbegat’. Deur legaal vastenavendliedjes te beluistere ondersteunde de Berregse Vastenavend