Persbericht 33 jaar Tusse de Schuifdeure: 3 jubileumuitzendingen op zondag 24 januari – zondag 31 januari - zondag 7 februari Aanvang: 15.30 uur!

Eén van de meest warme tradities van de Bergse Vastenavend is ‘Tusse De Schuifdeure’. De éérste editie van Tusse de Schuifdeure vond plaats in 1989, 33 jaar geleden. Toen heette het ‘Tusse de Schuifdeure vor Ouwere’. In 2021 een jubileum dus. Voor de 33e keer tusse de Schuifdeure. En dat moet gevierd worden! We gaan het saamhorigheidsgevoel weer centraal stellen! Dit jubileum gaan we markeren. En dat gaan we doen met 3 spetterende uitzendingen via zuidwest TV vanaf aanstaande zondag 24 januari om 15.30 uur en de 2 zondagen daarna op dezelfde tijd. (met een herhaling op zaterdag 30 januari om 20.30 uur en zaterdag 6 februari om 20.30 uur)

Geen volle zaal en geen rechtstreekse uitzending. Maar wel een programma om voor thuis te blijven. Je mag sowieso niet weg, dus dat komt goed uit.  We gaan terug in het rijke verleden van 33 jaar Schuifdeure. Prachtige beelden met een gouden rand. Optredens en compilaties vanaf het begin. We laten verrassende interviews zien die onlangs zijn opgenomen. Niet alleen met spraakmakende artiesten en podiumbeesten maar ook met medewerkers achter de schermen. Nostalgie met een lach en een traan, spektakel, variété, emotie, en nummers waar de liefde voor de Vastenavend van afspat. Een warm bad. En we hebben mooie gasten aan tafel. Hans Sterk jr, Maarten van den Boom, Leo Hermans, Jan Slokkers en Cees Simons!

Laten we ons verbonden voelen en met z’n allen kijken naar 33 jaar Tusse de Schuifdeure! Dat is de Vastenavend bij je thuis. 

Veul Leut!

 

PERSBERICHT: 3x11 jaar Tusse de Schuifdeure!! 3 jublileejumuitzendinge: zondag 24 jannewarie, zondag 31 jannewarie en zondag 7 febrewarie. Aanvang: 15:30 uur!

Één van de méést werreme tredisies van de Berregse Vastenavend is ‘Tusse de Schuifdeure’. d’Eerste edisdie van Tusse de Schuifdeur e von plaats in 1989, nouw 33 jaar geleeje. Toen itte n’t trouwes nog ‘Tusse de Schuifdeure vor Ouwere’. En mè d’n 33 ste keer ‘Tusse de Schuifdeure’ kende spreke van ’n Vastenavendjubileejum! En da mot vaneiges gevierd worre! Me gaan ’t saam’oreg’eidsgevoel wir in ’t middelpunt zette. Di jubileejum gaan me markere. En da markere gaan me doen mè 3 buitegewòòn spetterende n’uitzendinge vieja ZuidWe st TV. d’Eerste uitzending vin plaats op zondag 24 jannewarie en de twee andere n’uitzendinge vollege op zondag 31 jannewarie en zondag 7 febrewarie. Alle drie d’uitzendinge van Tusse de Schuifdeure starte n’om 15:30 uur persies. Wilde ’t nogges bekijke dan kende d’er’alinge zien op zaterdag 30 jannewarie en zaterdag 6 febrewarie beide n’om 20:30 uur.

Gin volle zaal en gin rechtstreekse n’uitzending van Tusse de Schuifdeure. Mar wel ’n pregramma n’om vor tuis te blijve. Ge mag sowieso nie weg, dus da kom goed goed uit. Me gaan trug in ’t rijke verleeje van 33 jaar Tusse de Schuifdeure. Prachtege beelde mè d’n gouwe rand. Optreejes en kompilasies vanaf ’t begin in 1989 tot nouw. Me late verrassende intervjoews zien die onlengst zijn opgenome. Nie allééneg mè spraakmakende artieste n’en podiejumbééste, mar ok mè medewerkers achter de scherreme. Nostalgie mè d’n lach en ’n traan, spektakel, variejetee, emosie, en nummers waar de liefde vor de Vastenavend van afspat. ’n Werrem bad, zogezeed! En me n’ebbe gèève gaste aan tafel: Hans Sterk jr., Maarten van den Boom, Leo Hermans, Jan Slokkers en Cees Simons!

Late me n’ons verbonde voele en messenalle kijke nar 33 jaar Tusse de Schuifdeure! Da d’is Vastenavend bij oew tuis.

Veel leut!