Daar komen we nu achter nu ze zichzelf voorstellen:

'Beste Sonn, allereerst de beste wensen. Onze stichting zou graag vermeld willen worden op de BoZinBeeld website.'Dit was het bericht dat ik van Rob de Jong ontving. Natuurlijk wilden we meer weten en al snel lag er een en ander in onze postbus:

Stichting de Compagnie is in 2019 opgericht en heeft zich als doel gesteld om levensloopbestendige appartementen te realiseren in gebouw D van de voormalige Cort Heyligerskazerne in Bergen op Zoom. Naast de individuele appartementen zijn er ook enkele gemeenschappelijke ruimten gepland, zoals multifunctionele ruimte -woonkamer, atelier-  en tuin, waar bewoners elkaar kunnen treffen en activiteiten kunnen plaatsvinden. 

De verbouwing zal gebeuren onder collectief particulier ondernemerschap CPO -een samenwerkingsverband van toekomstige bewoners-. 

Met de verbouwing van het bestaande gebouw met zijn hoge architectonische kwaliteit blijft een gebouw met cultuurhistorische waarde voor Bergen op Zoom behouden.

 

Natuurlijk waren we geïnterreseerd en we namen even een kijkje op hun website:  https://cpodecompagnie.nl/

Daar lazen we het volgende als het gaat over de stichting zelf:

Over Stichting de Compagnie

De droom

Wij zijn een aantal enthousiaste inwoners van Bergen op Zoom. Stichting de Compagnie is ontstaan uit onze droom om een mooie woonplek met sociale samenhang te creëren. Op onze zoektocht naar een locatie viel ons oog op de gebouwen van de voormalige Cort Heyligerskazerne. In december 2019 is het koopcontract voor kazernegebouw D ondertekend.

 

“Zelf Bouwen"

Een CPO-traject gaat niet alleen over stenen, maar ook over mensen. We hebben meerdere doelen voor ogen. Behalve samen werken aan een mooi project, willen we ook een woongemeenschap opbouwen, waarin we net iets meer zijn dan goede buren. We zijn echter allemaal ook zeer gesteld op de privacy in ons eigen appartement.

Naast de woonomgeving in ons eigen gebouw zoeken we ook verbinding met de buurt.

Waar wij voor staan:

Mooie appartementen realiseren van 75 m2 tot 160 m2, tegen kostprijs

Als ook een aantal gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen

Inzetten op duurzaamheid

Levensloopbestendig bouwen

Het delen van rechten, plichten en verantwoordelijkheden

Dit alles in goed nabuurschap realiseren

 

Maar er is meer:

Wat is CPO?

Iedere particulier kan samen met zijn toekomstige buren zijn eigen woning ontwikkelen en het huis bouwen dat hij wenst.

 

Door samen te ontwikkelen kunnen woningen bovendien goedkoper tot stand gebracht worden dan bij traditionele projectontwikkeling, wanneer je zelf je woning ontwikkelt en bouwt.

 

Voordat een CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeversschap) gedefinieerd is en de uiteindelijke bouw van de woningen kan worden gestart, moeten de nodige stappen worden gezet.

 

Bij CPO ben je zelf samen met de toekomstige bewoners de “projectontwikkelaar”. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject neem je zelf de beslissingen. Je kiest gezamenlijk een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget appartementen op maat, gebaseerd op je persoonlijke wensen en randvoorwaarden.

Binnen het CPO project hebben wij gekozen voor Architecten Alliantie als architect en BIEB -Bouwen In Eigen Beheer- als projectbegeleider. 

 

Samengevat betekent CPO:

 

Samen met je toekomstige buren bouwen; de kosten en de zorgen van het samen bouwen delen

Het realiseren van een appartement op maat; je bouwt je eigen appartement binnen het collectief

Appartementen bouwen tegen lagere (bouw)kosten, tegen kostprijs

Een woongemeenschap opbouwen met grote betrokkenheid nog voordat de eerste steen gelegd is

Een woonomgeving met gemeenschappelijke voorzieningen

Uitvoering van het project onder gezamenlijke professionele begeleiding.

 

Binnen CPO de Compagnie is gekozen voor een stichtingsvorm, waarin iedereen die een optie op een appartement heeft als deelnemer vertegenwoordigd is.