Stichting Behoud van het Ketrientje komt met ideeën voor de toekomst